Održana javna rasprava o paketu propisa za planiranje i upravljanje javnim politikama

06 / 02 / 2018

Predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) održali su javnu raspravu o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije i dva podzakonska akta, koja će biti doneta na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije:

Nacrtu uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Nacrtu uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova.

Više od stotinu predstavnika organa državne uprave, Narodne Skupštine i nezavisnih državnih organa i organizacija, organizacija civilnog društva i privrednih udruženja aktivno se uključilo u javnu raspravu korisnim sugestijama, pitanjima i konstruktivnom diskusijom.

Paket propisa koji je pripremio RSJP u širokom konsultativnom procesu tokom dve i po godine, sa svim zainteresovanim stranama, nastao je na principima za koje se RSJP kao institucija Vlade od 2014. godine zalaže: unapređenje  koordinacije i upravljanja,  metodološki okvir i konzistentnost za buduće javne politike.

U ime RSJP, dr Jasna Atanasijević v. d. direktora podsetila je da je prvi put u novijoj srpskoj istoriji, 2014. godine započet odlučan i sveobuhvatan proces reforme javne uprave – od organizacije, upravljanja ljudskim resursima, preko rada inspekcija, upravljanja javnim finansijama, digitalizacije procesa i usluga putem e-uprave, pomeranjem fokusa na usluge građanima i privredi. Tu je prirodno bilo mesto i reformi upravljanja javnim politikama i regulatornoj reformi kao sastavnom delu reforme javne uprave, koji treba da omogući metodološki okvir za suštinu rada administracije – kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Ovom procesu veliki zamajac daje proces evropskih integracija i dodatan uslov za proširenje koji se tiče reforme javne uprave i ekonomskog upravljanja.

Ovi propisi imaju  za cilj da otklone sve uočene probleme postojećeg načina rada i dopune dobre elemente koje već imamo u državnoj upravi, povezavši ih u jedan sistem. Glavni postulati koje propisuje su – dobro razumevanje problema, analitičnost, jasni i konkretni ciljevi, merljivost rezultata, uslađenost sa budžetom, participativnost i povezanost između planova i propisa.

Posle prve, uspešno sprovedene i veoma posećene javne rasprave, programom je predviđeno da 16. januara 2017. godine paket propisa bude predstavljen i predstavnicima jedinica lokalnih samopuprava.

Svi zainteresovani mogu poslati komentare na predloženi paket propisa zaključno sa 20. januarom 2017. godine na adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

PDF 0.6mb

Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije

Pogledaj
PDF 0.7mb

Nacrt uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Pogledaj
PDF 1.2mb

Nacrt uredbe o metodologiji za izradu srednjoročnih planova.

Pogledaj