Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана јавна расправа о пакету прописа за планирање и управљање јавним политикама

06 / 02 / 2018

Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) одржали су јавну расправу о Нацрту закона о планском систему Републике Србије и два подзаконска акта, која ће бити донета на основу Закона о планском систему Републике Србије:

Нацрту уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика и Нацрту уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Више од стотину представника органа државне управе, Народне Скупштине и независних државних органа и организација, организација цивилног друштва и привредних удружења активно се укључило у јавну расправу корисним сугестијама, питањима и конструктивном дискусијом.

Пакет прописа који је припремио РСЈП у широком консултативном процесу током две и по године, са свим заинтересованим странама, настао је на принципима за које се РСЈП као институција Владе од 2014. године залаже: унапређење  координације и управљања,  методолошки оквир и конзистентност за будуће јавне политике.

У име РСЈП, др Јасна Атанасијевић в. д. директора подсетила је да је први пут у новијој српској историји, 2014. године започет одлучан и свеобухватан процес реформе јавне управе – од организације, управљања људским ресурсима, преко рада инспекција, управљања јавним финансијама, дигитализације процеса и услуга путем е-управе, померањем фокуса на услуге грађанима и привреди. Ту је природно било место и реформи управљања јавним политикама и регулаторној реформи као саставном делу реформе јавне управе, који треба да омогући методолошки оквир за суштину рада администрације – како на централном тако и на локалном нивоу. Овом процесу велики замајац даје процес eвропских интеграција и додатан услов за проширење који се тиче реформе јавне управе и економског управљања.

Ови прописи имају  за циљ да отклоне све уочене проблеме постојећег начина рада и допуне добре елементе које већ имамо у државној управи, повезавши их у један систем. Главни постулати које прописује су – добро разумевање проблема, аналитичност, јасни и конкретни циљеви, мерљивост резултата, услађеност са буџетом, партиципативност и повезаност између планова и прописа.

После прве, успешно спроведене и веома посећене јавне расправе, програмом је предвиђено да 16. јануара 2017. године пакет прописа буде представљен и представницима јединица локалних самопуправа.

Сви заинтересовани могу послати коментаре на предложени пакет прописа закључно са 20. јануаром 2017. године на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

PDF 0.6mb

Нацрт закона о планском систему Републике Србије

Погледај
PDF 0.7mb

Нацрт уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика

Погледај
PDF 1.2mb

Нацрт уредбе о методологији за израду средњорочних планова.

Погледај