Održana druga sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

U prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, održana je druga sednica Međuresornog Radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja.

Ovo Radno telo prati realizaciju Projekta podrške reformama,  koje se finansiraju iz zajma ugovorenog između Republike Srbije  i Međunarodne banke za obnovu i razvoj vrednosti USD 100 miliona.

Jasna Atanasijević, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike i predsednik ovog Vladinog Radnog tela, podsetila je na  rezultate koji su postignuti u periodu od mesec dana posle konstitutivne sednice Radnog tela. Posebno je istaknuto da je doneta Strategija  naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2106. do 2020. godine “ Istraživanja za inovacije“, što je bila jedna od obaveza Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao korisnika Projekta.

Konstatovano je da se privode kraju sve tehničke i stručne pripreme za početak efektivnosti zajma, najkasnije do 4. aprila 2016. godine.

Na ovoj sednici Radno telo usvojilo je Projektni operativni priručnik (Project Operations Manual – POM), kao jedan od poslednjih preduslova za efektivnost zajma. Ovaj dokument sadrži  pravila  Projekta, metode, smernice, specifične razvojne planove, standardnu dokumentaciju i procedure za realizaciju Projekta. POM će biti od pomoći u operativnom sprovođenju svih projektnih aktivnosti, izveštavanju i kontroli rezultata.

Jasna Atanasijević, predsedavajuća Radnim telom, pozvala je sve korisnike Projekta na nastavak saradnje i najavila održavanje tematskih sednica, na kojima će biti predstavljena poslednja istraživanja u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja, evaluacije u oblasti inovacija i studije i analize eksperata iz oblasti tržišta rada, u kojima je učestvovao i  Republički sekretarijat za javne politike.

PDF Projektni operativni priručnik projekat za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja na srpskom jeziku

PDF Project Operations Manual Competitiveness & Jobs Project na engleskom jeziku