Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана друга седница међуресорног радног тела за планирање

06 / 02 / 2018

У просторијама Републичког секретаријата за јавне политике, одржана је друга седница Међуресорног Радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања.

Ово Радно тело прати реализацију Пројекта подршке реформама,  које се финансирају из зајма уговореног између Републике Србије  и Међународне банке за обнову и развој вредности USD 100 милиона.

Јасна Атанасијевић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике и председник овог Владиног Радног тела, подсетила је на  резултате који су постигнути у периоду од месец дана после конститутивне седнице Радног тела. Посебно је истакнуто да је донета Стратегија  научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2106. до 2020. године “ Истраживања за иновације“, што је била једна од обавеза Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као корисника Пројекта.

Констатовано је да се приводе крају све техничке и стручне припреме за почетак ефективности зајма, најкасније до 4. априла 2016. године.

На овој седници Радно тело усвојило је Пројектни оперативни приручник (Project Operations Manual – POM), као један од последњих предуслова за ефективност зајма. Овај документ садржи  правила  Пројекта, методе, смернице, специфичне развојне планове, стандардну документацију и процедуре за реализацију Пројекта. POM ће бити од помоћи у оперативном спровођењу свих пројектних активности, извештавању и контроли резултата.

Јасна Атанасијевић, председавајућа Радним телом, позвала је све кориснике Пројекта на наставак сарадње и најавила одржавање тематских седница, на којима ће бити представљена последња истраживања у области конкурентности и запошљавања, евалуације у области иновација и студије и анализе експерата из области тржишта рада, у којима је учествовао и  Републички секретаријат за јавне политике.

PDF Projektni operativni priručnik projekat za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja на српском језику

PDF Project Operations Manual Competitiveness & Jobs Project на енглеском језику