Održana deveta sednica međuresornog radnog tela za planiranje

06 / 02 / 2018

Deveta sednica Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja održana je 20.januara 2017.godine.

Na sednici Radnog tela koji prati realizaciju tri ključne reforme u oblastima  konkuretnosti, zapošljavanja i inovacija – predloženo je proširenje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (Competitiveness & Jobs) sa fokusom na inovaciono preduzetništvo. Sa ciljem podrške razvoju inovacionog preduzetništva, posebno u IT sektoru, industriji, prosveti i nauci, biće izrađen i Akcioni plan.

Pokrenuta je inicijativa da se radu MRT-a priključi i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čija je značajna uloga uz ministartvo privrede,  prepoznata u resoru investicija i izvoza.

Aktivnosti obuhvaćene projektom, kao deo širih društvenih reformi u Republici Srbiji, koji se realizuje uz podršku Svetske banke,  dobijaju širi pristup i na nivou Vlade. To su aktivnosti i mere usmerene na ostvarivanju i praćenju rezultata, odnosno upravljanju na bazi činjenica i analiza.

Kada je reč o rezultatima Projekta konkurentnost i zapošljavanje, oni će biti predstavnjeni u Godišnjem Izveštaju o učinku za 2016.godinu, čija je priprema u toku.