Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржана девета седница међуресорног радног тела за планирање

06 / 02 / 2018

Девета седница Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања одржана је 20.јануара 2017.године.

На седници Радног тела који прати реализацију три кључне реформе у областима  конкуретности, запошљавања и иновација – предложено је проширење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања (Competitiveness & Jobs) са фокусом на иновационо предузетништво. Са циљем подршке развоју иновационог предузетништва, посебно у ИТ сектору, индустрији, просвети и науци, биће израђен и Акциони план.

Покренута је иницијатива да се раду МРТ-а прикључи и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, чија је значајна улога уз министартво привреде,  препозната у ресору инвестиција и извоза.

Активности обухваћене пројектом, као део ширих друштвених реформи у Републици Србији, који се реализује уз подршку Светске банке,  добијају шири приступ и на нивоу Владе. То су активности и мере усмерене на остваривању и праћењу резултата, односно управљању на бази чињеница и анализа.

Када је реч о резултатима Пројекта конкурентност и запошљавање, они ће бити представњени у Годишњем Извештају о учинку за 2016.годину, чија је припрема у току.