Održan trening na temu analize efekata propisa

06 / 02 / 2018

Predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) su u periodu od 13. do 15. aprila 2016. godine održali obuku na temu analize efekata propisa (AEP), kojoj je prisustvovalo 13 državnih službenika iz različitih državnih organa.

Ovim se nastavlja praksa obučavanja državnih službenika za proces analize efekata propisa (AEP) koju već duži niz godina RSJP sprovodi u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije u okviru Programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade. Na ovaj način RSJP održava kontinuitet obuka državnih službenika o procesu sprovođenja AEP i izradi priloga AEP (koji se obavezno prilažu uz nacrte zakona koje ovlašćeni predlagači propisa dostavljaju na mišljenje RSJP) a koje je pokrenuo još Sekretarijat Saveta za regulatornu reformu privrednog sistema Republike Srbije 2007. godine. Od tada do danas sprovedeno je više od 20 obuka na temu AEP i obučeno više od 400 polaznika iz javnog sektora i oko 50 polaznika iz privatnog i građanskog sektora.

Pored osnovnih znanja o tome na koji način treba sprovesti AEP kao tehnike za dostizanje kvalitetnih propisa, državni službenici su stekli veštine koje im omogućavaju da samostalno sprovode AEP i izrađuju kvalitetne priloge AEP. Na obuci su analizirani koraci koji čine potpun proces AEP, predstavljeni su formalni zahtevi koji moraju da se ispune u skladu sa članom 40. Poslovnika Vlade a data su i konkretna uputstva za izradu dobrog i kvalitetnog priloga AEP. Kroz praktičan rad kome je bio posvećen najveći deo vremena učesnici su imali priliku da primene stečena znanja. Evaluacija po završetku seminara pokazala je da su očekivanja učesnika bila u potpunosti ispunjena a predavači su ocenjeni najvišom ocenom. Najviše su pohvaljeni način izlaganja i pripremljenost predavača, praktična uputstva i objašnjenja, kao i koncept obuke koji je podrazumevao zajednički praktičan rad na mnoštvu primera.

RSJP nadalje stoji na raspolaganju svim državnim službenicima koji su prošli obuku o AEP ili imaju želju da je u budućnosti pohađaju za sva pitanja i pomoć oko treninga ali i oko sprovođenja AEP i izrade priloga. Neformalne konsultacije ove vrste sa predlagačima propisa imaju za cilj dodatnu edukaciju državnih službenika. Oni tako neposredno, na primerima nacrta zakona koje u datom trenutku izrađuju, dobijaju sve potrebne informacije i uputstva koja im omogućavaju da valjano sprovedu AEP i izrade dobar i kvalitetan prilog AEP.

Materijale sa poslednjeg održanog treninga na temu AEP možete preuzeti OVDE.