Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржан тренинг на тему анализе ефеката прописа

06 / 02 / 2018

Представници Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) су у периоду од 13. до 15. априла 2016. године одржали обуку на тему анализе ефеката прописа (АЕП), којој је присуствовало 13 државних службеника из различитих државних органа.

Овим се наставља пракса обучавања државних службеника за процес анализе ефеката прописа (АЕП) коју већ дужи низ година РСЈП спроводи у сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе. На овај начин РСЈП одржава континуитет обука државних службеника о процесу спровођења АЕП и изради прилога АЕП (који се обавезно прилажу уз нацрте закона које овлашћени предлагачи прописа достављају на мишљење РСЈП) а које је покренуо још Секретаријат Савета за регулаторну реформу привредног система Републике Србије 2007. године. Од тада до данас спроведено је више од 20 обука на тему АЕП и обучено више од 400 полазника из јавног сектора и око 50 полазника из приватног и грађанског сектора.

Поред основних знања о томе на који начин треба спровести АЕП као технике за достизање квалитетних прописа, државни службеници су стекли вештине које им омогућавају да самостално спроводе АЕП и израђују квалитетне прилоге АЕП. На обуци су анализирани кораци који чине потпун процес АЕП, представљени су формални захтеви који морају да се испуне у складу са чланом 40. Пословника Владе а дата су и конкретна упутства за израду доброг и квалитетног прилога АЕП. Кроз практичан рад коме је био посвећен највећи део времена учесници су имали прилику да примене стечена знања. Евалуација по завршетку семинара показала је да су очекивања учесника била у потпуности испуњена а предавачи су оцењени највишом оценом. Највише су похваљени начин излагања и припремљеност предавача, практична упутства и објашњења, као и концепт обуке који је подразумевао заједнички практичан рад на мноштву примера.

РСЈП надаље стоји на располагању свим државним службеницима који су прошли обуку о АЕП или имају жељу да је у будућности похађају за сва питања и помоћ око тренинга али и око спровођења АЕП и израде прилога. Неформалне консултације ове врсте са предлагачима прописа имају за циљ додатну едукацију државних службеника. Они тако непосредно, на примерима нацрта закона које у датом тренутку израђују, добијају све потребне информације и упутства која им омогућавају да ваљано спроведу АЕП и израде добар и квалитетан прилог АЕП.

Материјале са последњег одржаног тренинга на тему АЕП можете преузети ОВДЕ.