Održan prvi modul ReSPA Regionalne Akademije na temu: „Proces kreiranja javnih politika zasnovanih na dokazima“ u Novom Sadu

02 / 11 / 2022

Prvi modul na temu: „Proces kreiranja javnih politika zasnovanih na dokazima“,u organizaciji ReSPA, održan je u Sheraton hotelu, u Novom Sadu u periodu 18-21. oktobra 2022. godine. Domaćini ovog događaja su bili predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike Republike Srbije i akademske zajednice Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Predstavnici akademske zajednice i državni službenici predstavili su znanja i iskustva u procesu kreiranja javnih politika.

Polaznici Regionalne Akademije su bili predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

U uvodnoj reči, Maja Handjiska-Trendafilova, direktorka ReSPA, na otvaranju Regionalne Akademije u Novom Sadu istakla je da je inspiracija za osnivanje ove Akademije da se iskoristi postojeće bogato regionalno znanje i praksa, da se steknu EU i globalni uvidi u proces kreiranja javnih politika, kao i da se dalјe jačaju timovi i institucije koje se bave kreiranjem javnih politika.

Tokom prvog modula učesnici su bili u prilici da slušaju iskustva Republike Srbije na teme:

  • Sanja Mešanović, zamenica direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike, predstavila je Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade, kao mehanizam koji za Vladu Republike Srbije i državnu upravu predstavlјa efikasan način da se upravlјa na osnovu činjenica i podataka.
  • Jelena Todorović, rukovodilac Grupe za koordinaciju APSPV i Ognjen Bogdanović, načelnik Odelјenja za obezbeđenje kvaliteta propisa i analizu efekata, iz Republičkog sekretarijata za javne politike, predstavili su analizu efekata javnih politika Republike Srbije na primerima iz prakse.
  • Svetlana Aksentijević, načelnik Odelјenja za ekonomske analize, iz Republičkog sekretarijata za javne politike, predstavila je pokazatelјe učinka javnih politika i način na koji se koriste u procesu izveštavanja o praćenju efekata sprovođenja javnih politika.
  • Marijana Batak, viši savetnik Odelјenja za podršku planiranju javnih politika, iz Republičkog sekretarijata za javne politike, predstavila je Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, razloge i rezultate uspostavlјanja novog planskog sistema, kao i izazove u primeni Zakona.

Predavanja su održali:

  • Dr Jasna Atanasijević, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, predstavila je akademsku perspektivu o postupku kreiranja javnih politika, kao i elemente i segmente glavnih faza procesa kreiranja javnih politika, i to: (1) definisanje problema i postavlјanje agende; (2) formulacije i usvajanja javnih politika, (3) sprovođenje i (4) evaluaciju javnih politika.
  • Dr Zorana Lužanin i dr Andreja Tepavčević, profesorke Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, predstavile su kako se upotreblјavaju podaci i koja metodologija prikuplјanja podataka se koristi u procesu kreiranja i merenja sprovođenja javnih politika.

Naredni modul je planiran da se održi u Crnoj Gori.

Tokom trajanja Akademije učesnike je primio Predsednik Pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović, i objasnio glavne principe planiranja i sprovođenja javnih politika u Vojvodini i novine u procesu donošenja odluka koje su uvedene u poslednjih šest godina.