Održan okrugli sto na temu „Unapređenje konkurentnosti primenom industrijske politike“

06 / 02 / 2018

U organizaciji Republičkog sekretarijata za javne politike, uz stručnu podršku OECD-a i u saradnji sa Svetskom bankom, 31. januara 2017. godine održan je okrugli sto na temu „Unapređenje konkurentnosti primenom industrijske politike“.

Ovaj okrugli sto je organizovan u okviru godišnjeg ciklusa procesa pripreme strateškog dokumenta Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP), koji Republika Srbija, kao kandidat za prijem u članstvo EU, priprema već treću godinu.

Otvarajući stručni skup dr Jasna Atanasijević, v.d. direktora RSJP, naglasila je da Program ekonomskih reformi, pored makrofiskalne politike, sadrži i deo koji se odnosi na prioritetne strukturne reforme, a jedna od reformi je upravo posvećena industrijskoj politici. Takođe, ekonomska politika Vlade Srbije je posvećena unapređenju konkurentnosti i stvaranju uslova za privredni rast, a potencijal postoji naročito od kada imamo i makroekonomsku stabilnost. U kontekstu podrške reformama sprovodi se i projekat Svetske banke „Konkurentnost i zapošljavanje“, kojim koordinira RSJP. Projekat kroz tri komponente pruža podršku razvoju industrijske politike, unapređenju mera aktivne politike zapošljavanja i unapređenju efikasnosti finansiranja naučnoistraživačkog sektora. Zato je okrugli sto prilika da se razgovara o iskustvima iz razvijenih i uporedivih zemalja i o planovima Vlade Srbije za podršku privrednom rastu i zapošljavanju, kao delu procesa sveobuhvatnih ekonomskih reformi – istakla je dr Jasna Atanasijević.

Na skupu su članovi OECD tima predstavili ulogu industrijske politike u procesu strukturne transformacije, iskustva iz zemalja OECD, kao i konkretno iskustvo Turske u primeni industrijske politike. Predstavljeni su i praktični alati za prioritizaciju industrijskih sektora i pripremu sektorskih strategija.

Predstavnik Ministarstva privrede Republike Srbije je govorio o novoj industrijskoj politici Srbije odnosno planovima u pogledu koncipiranja mera podrške unapređivanju konkurentnosti privrede. Planove u pogledu sveobuhvatne politike podrške inovacionom preduzetništvu u Srbiji, podržane kroz projekat Svetske banke „Konkurentnost i zapošljavanje“, izneo je predstavnik RSJP.

Na kraju je prezentovan „Izveštaj o konkurentnosti i privrednom razvoju Republike Srbije“. To je prvi pilot broj publikacije koju je sačinio RSJP. Izveštaj na jednom mestu donosiocima odluka i kreatorima javnih politika pruža uvid u položaj Republike Srbije prema međunarodnim indeksima konkurentnosti i uvid u aktuelna privredna kretanja u Republici Srbiji.

Sva izlaganja izazvala su značajno interesovanje učesnika, uz dopunska pitanja upućena članovima OECD tima, konstruktivnu diskusiju i komentare prisutnih predstavnika ministarstava, akademske zajednice i međunarodnih institucija.

Republički sekretarijat za javne politike je inicijator ovog stručnog skupa jer je prepoznat značaj dijaloga svih relevantnih institucija u procesu definisanja javne politike, u ovom slučaju industrijske politike. Takođe je značajno čuti i iskustava i dobru praksu iz zemalja koje već imaju relevantne rezultate u ovoj oblasti. Ova praksa će biti nastavljena i dalje, u smislu organizovanja okruglih stolova i na druge relevantne teme.

Prezenatacije sa održanog okruglog stola možete preuzeti ovde:

PDF 6.1mb

01 Industrial Policy OECD - Antonio Fanelli

Pogledaj
PDF 0.9mb

02 Industrial Policy in Turkey - Nuri Baris Tartici

Pogledaj
PDF 1.3mb

03 Industrial Policy OECD - Patrik Pruzinsky

Pogledaj
PDF 1.1mb

04 Industrial Policy OECD - Umur Gökçe

Pogledaj
PDF 0.8mb

05 Industrijska politika Srbije - Ministarstvo privrede RS

Pogledaj
PDF 0.9mb

06 Inovaciono preduzetnistvo u Srbiji - RSJP

Pogledaj
PDF 1mb

07 Izvestaj o konkurentnosti i privrednom razvoju RS - RSJP

Pogledaj