Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржан округли сто на тему „Унапређење конкурентности применом индустријске политике“

06 / 02 / 2018

У организацији Републичког секретаријата за јавне политике, уз стручну подршку ОЕЦД-а и у сарадњи са Светском банком, 31. јануара 2017. године одржан је округли сто на тему „Унапређење конкурентности применом индустријске политике“.

Овај округли сто је организован у оквиру годишњег циклуса процеса припреме стратешког документа Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ЕРП), који Република Србија, као кандидат за пријем у чланство ЕУ, припрема већ трећу годину.

Отварајући стручни скуп др Јасна Атанасијевић, в.д. директора РСЈП, нагласила је да Програм економских реформи, поред макрофискалне политике, садржи и део који се односи на приоритетне структурне реформе, а једна од реформи је управо посвећена индустријској политици. Такође, економска политика Владе Србије је посвећена унапређењу конкурентности и стварању услова за привредни раст, а потенцијал постоји нарочито од када имамо и макроекономску стабилност. У контексту подршке реформама спроводи се и пројекат Светске банке „Конкурентност и запошљавање“, којим координира РСЈП. Пројекат кроз три компоненте пружа подршку развоју индустријске политике, унапређењу мера активне политике запошљавања и унапређењу ефикасности финансирања научноистраживачког сектора. Зато је округли сто прилика да се разговара о искуствима из развијених и упоредивих земаља и о плановима Владе Србије за подршку привредном расту и запошљавању, као делу процеса свеобухватних економских реформи – истакла је др Јасна Атанасијевић.

На скупу су чланови ОЕЦД тима представили улогу индустријске политике у процесу структурне трансформације, искуства из земаља ОЕЦД, као и конкретно искуство Турске у примени индустријске политике. Представљени су и практични алати за приоритизацију индустријских сектора и припрему секторских стратегија.

Представник Министарства привреде Републике Србије је говорио о новој индустријској политици Србије односно плановима у погледу конципирања мера подршке унапређивању конкурентности привреде. Планове у погледу свеобухватне политике подршке иновационом предузетништву у Србији, подржане кроз пројекат Светске банке „Конкурентност и запошљавање“, изнео је представник РСЈП.

На крају је презентован „Извештај о конкурентности и привредном развоју Републике Србије“. То је први пилот број публикације коју је сачинио РСЈП. Извештај на једном месту доносиоцима одлука и креаторима јавних политика пружа увид у положај Републике Србије према међународним индексима конкурентности и увид у актуелна привредна кретања у Републици Србији.

Сва излагања изазвала су значајно интересовање учесника, уз допунска питања упућена члановима ОЕЦД тима, конструктивну дискусију и коментаре присутних представника министарстава, академске заједнице и међународних институција.

Републички секретаријат за јавне политике је иницијатор овог стручног скупа јер је препознат значај дијалога свих релевантних институција у процесу дефинисања јавне политике, у овом случају индустријске политике. Такође је значајно чути и искустава и добру праксу из земаља које већ имају релевантне резултате у овој области. Ова пракса ће бити настављена и даље, у смислу организовања округлих столова и на друге релевантне теме.

Презенатације са одржаног округлог стола можете преузети овде:

PDF 6.1mb

01 Industrial Policy_OECD_Antonio Fanelli

Погледај
PDF 0.9mb

02 Industrial Policy in Turkey - Nuri Baris Tartici

Погледај
PDF 1.3mb

03 Industrial Policy OECD - Patrik Pruzinsky

Погледај
PDF 1.1mb

04 Industrial Policy OECD - Umur Gökçe

Погледај
PDF 0.8mb

05 Индустријска политика Србије - Министарство привреде РС

Погледај
PDF 0.9mb

06 Иновационо предузетниство у Србији - РСЈП

Погледај
PDF 1mb

07 Извештај о конкурентности и привредном развоју РС - РСЈП

Погледај