Održan okrugli sto institucija Vlade Republike Srbije uključenih u proces planiranja javnih politika

05 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike je, uz podršku projekta „Reforma koordinacije politika i centra Vlade – treća faza“ (koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2011, a sprovodi konzorcijum koji predvodi GIZ-GmbH) i USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, organizovao trodnevni okrugli sto institucija Vlade Republike Srbije uključenih u proces planiranja javnih politika u periodu 12.-14. februara 2015. godine u Hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu.  Cilj skupa je bio da institucije koje učestvuju u planiranju javnih politika ili su zainteresovane za uspostavljanje sistema u ovoj oblasti prodiskutuju osnovne elemente kojima se ona može urediti. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Direkcije za elektronsku upravu, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Stalne konferencije gradova i opština, zatim konsultanti angažovani na navedenim projektima podrške, kao i predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike. Tokom tri dana skupa razmatrano je sadašnje stanje u oblasti planiranja javnih politika kao i radni predlozi koje je uz pomoć konsultanata pripremio Republički sekretarijat za javne politike.

Prvog dana sastanka Republički sekretarijat za javne politike predstavio je analizu trenutnog stanja u sistemu planiranja na nacionalnom nivou. Iznet je predlog koji može predstavljati osnov za uspostavljanje sistema planiranja u organima javne uprave u narednom periodu. Tokom drugog dana okruglog stola učesnici su analizirali trenutno stanje u oblasti planiranja i u oblasti pripreme programskog budžeta, kao i predloge u pogledu objedinjavanja ova dva procesa, usklađivanja terminologije, usklađivanja metodologija, uvođenja praćenja i evaluacije u godišnji ciklus planiranja i uvođenja srednjoročnog planiranja na nivou pojedinačnih institucija. Predstavljena su i iskustva na nivou lokalne samouprave iz oblasti planiranja i pripreme budžeta, uvidi sa terena u pogledu postojećih informacionih sistema za planiranje kapitalnih investicija na lokalnom nivou koje administrira Stalna konferencija gradova i opština i preporuke za njihovo poboljšanje, kao i nalazi analize postojećeg stanja u pogledu informacione podrške procesima planiranja i budžetiranja u Vladi.

Na kraju skupa učesnici su se saglasili da je potrebno dalje raditi na unapređenju sistema nacionalnog planiranja te da će se konsultacije i saradnja u tom smeru nastaviti