Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Одржан округли сто институција Владе Републике Србије укључених у процес планирања јавних политика

05 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку пројекта „Реформа координације политика и центра Владе – трећа фаза“ (који финансира Европска унија из средстава IPA 2011, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ) и USAID Пројекта за боље услове пословања, организовао тродневни округли сто институција Владе Републике Србије укључених у процес планирања јавних политика у периоду 12.-14. фебруара 2015. године у Хотелу „Извор“ у Аранђеловцу.  Циљ скупа је био да институције које учествују у планирању јавних политика или су заинтересоване за успостављање система у овој области продискутују основне елементе којима се она може уредити. Округлом столу су присуствовали представници Делегације Европске уније у Србији, Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Републичког секретаријата за законодавство, Дирекције за електронску управу, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Сталне конференције градова и општина, затим консултанти ангажовани на наведеним пројектима подршке, као и представници Републичког секретаријата за јавне политике. Током три дана скупа разматрано је садашње стање у области планирања јавних политика као и радни предлози које је уз помоћ консултаната припремио Републички секретаријат за јавне политике.

Првог дана састанка Републички секретаријат за јавне политике представио је анализу тренутног стања у систему планирања на националном нивоу. Изнет је предлог који може представљати основ за успостављање система планирања у органима јавне управе у наредном периоду. Током другог дана округлог стола учесници су анализирали тренутно стање у области планирања и у области припреме програмског буџета, као и предлоге у погледу обједињавања ова два процеса, усклађивања терминологије, усклађивања методологија, увођења праћења и евалуације у годишњи циклус планирања и увођења средњорочног планирања на нивоу појединачних институција. Представљена су и искуства на нивоу локалне самоуправе из области планирања и припреме буџета, увиди са терена у погледу постојећих информационих система за планирање капиталних инвестиција на локалном нивоу које администрира Стална конференција градова и општина и препоруке за њихово побољшање, као и налази анализе постојећег стања у погледу информационе подршке процесима планирања и буџетирања у Влади.

На крају скупа учесници су се сагласили да је потребно даље радити на унапређењу система националног планирања те да ће се консултације и сарадња у том смеру наставити.