Od danas i administrativni postupci za građane na jednom mestu, na Portalu Registra administrativnih postupaka

24 / 03 / 2023

Od juna 2021. godine svi administrativni postupci javne uprave koji se odnose na privredne subjekte dostupni su na Portalu Registra administrativnih postupaka.

Od danas, pored usluga javne uprave za privredu na Portalu Registra administrativnih postupaka, dostupne su i informacije o uslugama javne uprave koje se odnose na građane. Na taj način, Portal Registra administrativnih postupaka postao je jedinstvena pristupna tačka na kojoj možete pronaći sve usluge javne uprave za privredne subjekte i građane na centralnom nivou vlasti u Republici Srbiji.

Na Portalu Registra administrativnih postupaka dostupno je više od 2300 usluga javne uprave za privredu i više od 200 usluga javne uprave za građane. Usluge javne uprave koje su dostupne na Portalu Registra administrativnih postupaka u nadležnosti su 97 organa javne uprave, koji su zaduženi za to da informacije o uslugama javne uprave budu jasne, ažurne i tačne.

Informacije dostupne na Portalu Registra administrativnih postupaka do sada su pregledane preko 40 hilјada puta od strane 7200 korisnika.

Portal Registra administrativnih postupaka sadrži sve relevantne informacije i obrasce zahteva za svaki administrativni postupak, kao što su potrebna dokumentacija, finansijski izdaci, ko, kada i koliko dugo odlučuje o zahtevu, kao i kako se pokreće žalbeni postupak. Ukoliko je moguće pokrenuti elektronsku uslugu, Portal Registra administrativnih postupaka će uputiti korisnike do mesta gde se usluga pokreće.

Registar administrativnih postupaka je javno dostupan portal uspostavlјen Zakonom o Registru administrativnih postupaka, koji propisuje obavezu svih organa da sve svoje postupke upišu u Registar i učine ih javno dostupnim svim zainteresovanim korisnicima portala.

Registar administrativnih postupaka uspostavlјen je u okviru Programa Vlade Republike Srbije za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR“. Više informacija o ovom programu možete pronaći ovde.