Obuke državnih službenika u maju 2014.

05 / 02 / 2018

Nova obuka o analizi efekata propisa najavljena za period od 20. do 22. maja 2014. godine

Služba za upravljanje kadrovima već je najavila početak realizacije Programa za zakonodavni proces za državne službenike zaposlene na normativnim poslovima koji će trajati od 14. aprila do 5. juna 2014. godine. Cilj Programa je pružanje podrške zaposlenima na normativnim poslovima u efikasnijem usvajanju znanja i veština koje se tiču zakonodavnog procesa kao i osvešćivanje uloge koji oni sami imaju u tom procesu.

Predavači će biti državni službenici koji su uspešno završili Obuku predavača za zakonodavni proces, seriju obuka održanih prošle godine koje su za cilj imale unapređenje znanja o različitim fazama zakonodavnog procesa kao i unapređenje trenerskih veština polaznika, kao i zaposleni u Agenciji za borbu protiv korupcije. Program se realizuje uz podršku Projekta za pravnu reformu (GIZ) i Agencije za borbu protiv korupcije, a sastoji se iz šest modula.

Jedan od modula je i Analiza efekata propisa – put do kvalitetnih propisa, u okviru kojeg će biti reči o načelima kvaliteta propisa, metodama za ocenu kvaliteta nacrta propisa, kao i procedurama, tehnikama i instrumentima za vršenje analize efekata propisa. 

Trenutno su sva mesta popunjena, međutim, ako ste zainteresovani za trening o analizi efekata propisa, možete se prijaviti na rezervnu listu na email: dragana.aleksic@ria.gov.rs, a mi ćemo Vas naknadno obavestiti da li ima upražnjenih mesta.