Obaveštenje o početku onlajn obuka iz oblasti Javnih politika

15 / 09 / 2020

U saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu po prvi put je pripremljena i sprovodi se onlajn/online obuka iz oblasti Javnih politika. Program obuke namenjen je državnim službenicima koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije sprovođenja, praćenja, evaluacije i izveštavanja o javnim politikama.

Cilj realizacije obuke je razvijanje  kapaciteta  polaznika  za  kreiranje  javnih  politika,  njihovo sprovođenje, praćenje, koordinaciju i analizu efekata javnih politika, izveštavanje, povezivanje sa budžetskim  procesom  kroz  srednjoročno  planiranje  i utvrđivanje  troškova  javnih politika,  kao i  sprovođenje  konsultacija  i javne  rasprave, uključujući i  izveštavanje o svim elementima procesa.

Po završetku onlajn obuke, polaznici će razumeti osnovne pojmove u oblasti upravljanja sistemom javnih politika, odnosno moći će da: navedu faze, elemente i zahteve u procesu upravljanja javnim politikama,  značaj  koordinacije  i  konsultacija  u  procesu  upravljanja  javnim politikama, vrste, proces i elemente analize efekata, troškove i budžetiranje javnih politika, proces srednjoročnog planiranja, značaj praćenja, procenu učinka sa pokazateljima, upravljanje podacima, kao i izveštavanje u ciklusu javnih politika.

Nakon uspešno savladanog testa znanja, polaznici će dobiti Sertifikat o uspešno završenom programu.

Vreme trajanja obuke nije ograničeno, kao ni broj polaznika.  Sve dalje informacije u vezi sa prijavom za onlajn obuku, možete videti na sajtu NAPA-e: www.napa.gov.rs