Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Oбавештење о почетку онлајн обука из области Jавних политика

15 / 09 / 2020

У сарадњи са Националном академијом за јавну управу по први пут је припремљена и спроводи се онлајн/online обука из области Jавних политика. Програм обуке намењен је државним службеницима који раде на пословима планирања, анализе, координације спровођења, праћења, евалуације и извештавања о јавним политикама.

Циљ реализације обуке је развијање  капацитета  полазника  за  креирање  јавних  политика,  њихово спровођење, праћење, координацију и анализу ефеката јавних политика, извештавање, повезивање са буџетским  процесом  кроз  средњорочно  планирање  и утврђивање  трошкова  јавних политика,  као и  спровођење  консултација  и јавне  расправе, укључујући и  извештавање о свим елементима процеса.

По завршетку онлајн обуке, полазници ће разумети основне појмове у области управљања системом јавних политика, односно моћи ће да: наведу фазе, елементе и захтеве у процесу управљања јавним политикама,  значај  координације  и  консултација  у  процесу  управљања  јавним политикама, врсте, процес и елементе анализе ефеката, трошкове и буџетирање јавних политика, процес средњорочног планирања, значај праћења, процену учинка са показатељима, управљање подацима, као и извештавање у циклусу јавних политика.

Након успешно савладаног теста знања, полазници ће добити Сертификат о успешно завршеном програму.

Време трајања обуке није ограничено, као ни број полазника.  Све даље информације у вези са пријавом за онлајн обуку, можете видети на сајту НАПА-е: www.napa.gov.rs