Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Oбавештење о почетку онлајн обука из области Jавних политика

15 / 09 / 2020

У сарадњи са Националном академијом за јавну управу по први пут је припремљена и спроводи се онлајн/online обука из области Jавних политика. Програм обуке намењен је државним службеницима који раде на пословима планирања, анализе, координације спровођења, праћења, евалуације и извештавања о јавним политикама.

Циљ реализације обуке је развијање  капацитета  полазника  за  креирање  јавних  политика,  њихово спровођење, праћење, координацију и анализу ефеката јавних политика, извештавање, повезивање са буџетским  процесом  кроз  средњорочно  планирање  и утврђивање  трошкова  јавних политика,  као и  спровођење  консултација  и јавне  расправе, укључујући и  извештавање о свим елементима процеса.

По завршетку онлајн обуке, полазници ће разумети основне појмове у области управљања системом јавних политика, односно моћи ће да: наведу фазе, елементе и захтеве у процесу управљања јавним политикама,  значај  координације  и  консултација  у  процесу  управљања  јавним политикама, врсте, процес и елементе анализе ефеката, трошкове и буџетирање јавних политика, процес средњорочног планирања, значај праћења, процену учинка са показатељима, управљање подацима, као и извештавање у циклусу јавних политика.

Након успешно савладаног теста знања, полазници ће добити Сертификат о успешно завршеном програму.

Време трајања обуке није ограничено, као ни број полазника.  Све даље информације у вези са пријавом за онлајн обуку, можете видети на сајту НАПА-е: www.napa.gov.rs