Obaveštenje o početku izrade Nacrta zakona o registru administrativnih postupaka

16 / 02 / 2020

Republički sekretarijat za javne politike obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Nacrta zakona o registru administrativnih postupaka (u daljem tekstu: Nacrt zakona), u skladu sa čl. 32, 34. i 41. Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), kao i u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18). Tekst Nacrta zakona na kome se radi, izrađen je od strane radne grupe kojom je rukovodilo Ministarstvo privrede, nakon čega je nosilac ove aktivnosti, u skladu sa Programom za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2019. – 2021. godine, postao Republički sekretarijat za javne politike.

Predmetnim zakonom uređuje se uspostavljanje i vođenje, sadržina, način korišćenja, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje registra administrativnih postupaka. Zakonom će biti utvrđena i načela za uređivanje administrativnih postupaka, kao i ovlašćenja za donošenje metodoloških pravila kojima se ti postupci uređuju. Takođe, u narednom periodu će se pristupiti izradi uredbe o utvrđivanju metodologije za uređenje administrativnih postupaka i drugih potrebnih podzakonskih akata.

Ključne institucije i organizacije koje su učestvovale u izradi Nacrta zakona su: Kabinet predsednika Vlade, Ministarstvo privrede, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo kulture i informisanja, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Generalni sekretarijat Vlade, Narodna banka Srbije, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Republički geodetski zavod, Zavod za intelektualnu svojinu, Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, NALED i Unija poslodavaca Srbije.

Republički sekretarijat za javne politike poziva zainteresovanu javnost da dostavi svoje predloge, primedbe i sugestije u vezi sa sadržinom Nacrta zakona, na elektronsku adresu office@rsjp.gov.rs

DOCX 0.1mb

Nacrt zakona o Registru admin postupaka

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Obrazlozenje zakona

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Analiza efekata

Pogledaj