Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Обавештење о почетку израде Нацрта закона о регистру административних поступака

16 / 02 / 2020

Републички секретаријат за јавне политике обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Нацрта закона о регистру административних поступака (у даљем тексту: Нацрт закона), у складу са чл. 32, 34. и 41. Закона о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18), као и у складу са чланом 77. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18). Текст Нацрта закона на коме се ради, израђен је од стране радне групе којом је руководило Министарство привреде, након чега је носилац ове активности, у складу са Програмом за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2019. – 2021. године, постао Републички секретаријат за јавне политике.

Предметним законом уређује се успостављање и вођење, садржина, начин коришћења, као и друга питања од значаја за функционисање регистра административних поступака. Законом ће бити утврђена и начела за уређивање административних поступака, као и овлашћења за доношење методолошких правила којима се ти поступци уређују. Такође, у наредном периоду ће се приступити изради уредбе о утврђивању методологије за уређење административних поступака и других потребних подзаконских аката.

Кључне институције и организације које су учествовале у изради Нацрта закона су: Кабинет председника Владе, Министарство привреде, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство културе и информисања, Републички секретаријат за законодавство, Генерални секретаријат Владе, Народна банка Србије, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Републички геодетски завод, Завод за интелектуалну својину, Привредна комора Србије, Стална конференција градова и општина, НАЛЕД и Унија послодаваца Србије.

Републички секретаријат за јавне политике позива заинтересовану јавност да достави своје предлоге, примедбе и сугестије у вези са садржином Нацрта закона, на електронску адресу office@rsjp.gov.rs

DOCX 0.1mb

Нацрт закона о Регистру админ поступака

Погледај
DOCX 0.1mb

Образлозење закона

Погледај
DOCX 0.1mb

Анализа ефеката

Погледај