Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Обавештење о почетку израде Нацрта закона о регистру административних поступака

16 / 02 / 2020

Републички секретаријат за јавне политике обавештава заинтересовану јавност о почетку израде Нацрта закона о регистру административних поступака (у даљем тексту: Нацрт закона), у складу са чл. 32, 34. и 41. Закона о планском систему („Службени гласник РС”, број 30/18), као и у складу са чланом 77. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18). Текст Нацрта закона на коме се ради, израђен је од стране радне групе којом је руководило Министарство привреде, након чега је носилац ове активности, у складу са Програмом за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2019. – 2021. године, постао Републички секретаријат за јавне политике.

Предметним законом уређује се успостављање и вођење, садржина, начин коришћења, као и друга питања од значаја за функционисање регистра административних поступака. Законом ће бити утврђена и начела за уређивање административних поступака, као и овлашћења за доношење методолошких правила којима се ти поступци уређују. Такође, у наредном периоду ће се приступити изради уредбе о утврђивању методологије за уређење административних поступака и других потребних подзаконских аката.

Кључне институције и организације које су учествовале у изради Нацрта закона су: Кабинет председника Владе, Министарство привреде, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство културе и информисања, Републички секретаријат за законодавство, Генерални секретаријат Владе, Народна банка Србије, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Републички геодетски завод, Завод за интелектуалну својину, Привредна комора Србије, Стална конференција градова и општина, НАЛЕД и Унија послодаваца Србије.

Републички секретаријат за јавне политике позива заинтересовану јавност да достави своје предлоге, примедбе и сугестије у вези са садржином Нацрта закона, на електронску адресу office@rsjp.gov.rs

DOC | 0.1mb

Нацрт закона о Регистру админ поступака

Погледај
DOC | 0.1mb

Образлозење закона

Погледај
DOC | 0.1mb

Анализа ефеката

Погледај