NOVE DIGITALIZOVANE USLUGE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – 12 ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA UPRAVE ZA VETERINU

28 / 03 / 2022

Beograd, 25. mart 2022 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja sa dobrom praksom pružanja digitalnih usluga i digitalizacijom administrativnih postupaka. Posle 22 digitalne usluge Uprave za zaštitu bilja, od danas je dostupno još 12 usluga Uprave za veterinu na Portalu eUprava. Nove elektronske usluge Uprave za veterinu, sa već postojeće 42 usluge za privredu koje su uvedene Programom ePapir na Portalu eUprava, čine tek prvi korak u dostupnosti javne uprave kroz elektronsku komunikaciju i sticanje potrebnih uslova za obavljanje delatnosti na jednostavan i brz način.

Ovi postupci su sada brži i jeftiniji, a upis u registre je dostupan u nekoliko jednostavnih koraka:

  • Korisnik na Portalu eUprava popunjava elektronski zahtev, prilaže dokumentaciju i, ukoliko usluga zahteva finansijski izdatak, vrši elektronsko plaćanje;
  • Sistem automatski pristupa elektronskim registrima i pribavlja podatke po službenoj dužnosti koji su neophodni u procesu odlučivanja;
  • Podnosilac zahteva redovno dobija obaveštenja o mogućim dopunama dokumentacije i promenama u statusu predmeta;
  • Na kraju, dozvola se dostavlja elektronskim putem u eSanduče podnosioca na Portalu eUprava i trajno je dostupna korisniku i nadležnim organima za sve dalje postupke.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je jedno od prvih ministarstava koje se posvetilo digitalizaciji svojih usluga koje pruža građanima i privredi. Od danas se mogu koristiti prvih 12 digitalizovanih postupaka/usluga u oblasti veterinarske delatnosti. Digitalizacijom ovih postupaka olakšavamo i omogućavamo jeftinije i brže poslovanje privrednim subjektima prilikom upisa u registre koje vodi Uprava za veterinu. Ovo su prvi koraci u digitalizaciji usluga u oblasti veterine. Uprava za veterinu će nastaviti sa digitalizacijom svojih usluga kako bi olakšala privrednicima obavljanje veterinarske delatnosti.

U cilju unapređenja poslovnog okruženja i smanjenja administrativnog opterećenja za privredu, Vlada sprovodi sveobuhvatni reformski proces kako bi javna uprava bila u službi privrede i građana. Digitalizacija administrativnih postupaka za privredu je deo Programa ePapir i to projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji, koju realizuju Republički sekretarijat za javne politike, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije i Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica grupacije Svetske banke, uz finansijsku podršku Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu. Do sada su javno dostupe 54 elektronske usluge za privredu na Portalu eUprave i 10 usluga na Portalu Ministarstva rudarstva i energetike.

Prvi digitalizovani administrativni postupci Uprave za veterinu uključuju upis u registre objekata za držanje, uzgoj i promet životinja.

Spisak digitalizovanih postupaka Uprave za veterinu možete pogledati na linku OVDE.