Nastavak konsultativnog procesa u okviru izrade Akcionog plana za sprovođenje Programa unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom

17 / 06 / 2021

Republički sekretarijat za javne politike se trenutno nalazi u završnoj fazi izrade Programa za unapređenje upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom i pratećeg Akcionog plana. Program se izrađuje za period 2021- 2025. godine sa ciljem da na sveobuhvatan i svrsishodan način doprinese unapređenju kvaliteta dokumenata javnih politika i propisa.

Na linku se nalazi Akcioni plan koji je u funkciji lakšeg i operativnijeg praćenja sprovođenja elemenata Programa. Napominjemo da je ovo radna verzija dokumenta na čijem unapređenju i dopuni se i dalje radi i zbog čega nam je potrebno mišljenje javnosti.
Sa željom da saslušamo stavove svih zainteresovanih strana pozivamo javnost da svoje komentare i sugestije u vezi sa Akcionim planom pošalju do srede 30. juna 2021. godine, putem elektronske pošte na adresu office@rsjp.gov.rs
U avgustu 2020. godine formirana je Radna grupa koja nastavlja sa radom do okončanja procesa izrade Programa gde predstavnici organa državne uprave, posebnih organizacija, profesionalnih udruženja i civilnog sektora zajedno sa Republičkim sekretarijatom za javne politike rade na unapređenju i poboljšanju narativnog dela dokumenta.
Nakon završetka izrade predloga Programa i pratećeg Akcionog plana biće sprovedena javna rasprava, a o tačnom terminu početka procesa i načinu realizacije obavestićemo javnost i sve zainteresovane strane koje žele da doprinesu pozitivnim promenama u oblasti upravljanja javnim politikama i regulatorne reforme.