Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Наставак консултативног процеса у оквиру израде Акционог плана за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом

17 / 06 / 2021

Републички секретаријат за јавне политике се тренутно налази у завршној фази израде Програма за унапређење управљања јавним политикама и регулаторном реформом и пратећег Акционог плана. Програм се израђује за период 2021- 2025. године са циљем да на свеобухватан и сврсисходан начин допринесе унапређењу квалитета докумената јавних политика и прописа.

На линку се налази Акциони план који је у функцији лакшег и оперативнијег праћења спровођења елемената Програма. Напомињемо да је ово радна верзија документа на чијем унапређењу и допуни се и даље ради и због чега нам је потребно мишљење јавности.

Са жељом да саслушамо ставове свих заинтересованих страна позивамо јавност да своје коментаре и сугестије у вези са Акционим планом пошаљу до среде 30. јуна 2021. године, путем електронске поште на адресу  office@rsjp.gov.rs

У августу 2020. године формирана је Радна група која наставља са радом до окончања процеса израде Програма где представници органа државне управе, посебних организација, професионалних удружења и цивилног сектора заједно са Републичким секретаријатом за јавне политике раде на унапређењу и побољшању наративног делa документа.

Након завршетка израде предлога Програма и пратећег Акционог плана биће спроведена јавна расправа, а о тачном термину почетка процеса и начину реализације обавестићемо јавност и све заинтересоване стране које желе да допринесу позитивним променама у области управљања јавним политикама и регулаторне реформе.