Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Наставак консултативног процеса у оквиру израде Акционог плана за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом

17 / 06 / 2021

Републички секретаријат за јавне политике се тренутно налази у завршној фази израде Програма за унапређење управљања јавним политикама и регулаторном реформом и пратећег Акционог плана. Програм се израђује за период 2021- 2025. године са циљем да на свеобухватан и сврсисходан начин допринесе унапређењу квалитета докумената јавних политика и прописа.

На линку се налази Акциони план који је у функцији лакшег и оперативнијег праћења спровођења елемената Програма. Напомињемо да је ово радна верзија документа на чијем унапређењу и допуни се и даље ради и због чега нам је потребно мишљење јавности.

Са жељом да саслушамо ставове свих заинтересованих страна позивамо јавност да своје коментаре и сугестије у вези са Акционим планом пошаљу до среде 30. јуна 2021. године, путем електронске поште на адресу  office@rsjp.gov.rs

У августу 2020. године формирана је Радна група која наставља са радом до окончања процеса израде Програма где представници органа државне управе, посебних организација, професионалних удружења и цивилног сектора заједно са Републичким секретаријатом за јавне политике раде на унапређењу и побољшању наративног делa документа.

Након завршетка израде предлога Програма и пратећег Акционог плана биће спроведена јавна расправа, а о тачном термину почетка процеса и начину реализације обавестићемо јавност и све заинтересоване стране које желе да допринесу позитивним променама у области управљања јавним политикама и регулаторне реформе.