Mentorska podrška u redizajniranju usluga

16 / 11 / 2022

Obuka o principima i osnovnim elementima metoda dizajnerskog razmišlјanja ulozi korisnika kao partnera u kreiranju usluga i javnih politika i primena tehnika i alata karakterističnih za kreativno razmišlјanje.

U nameri da unapredi efikasnost javne uprave, Republički sekretarijat za javne politike je, zahvalјujući podršci Nemačke razvojne saradnje koju implementira GIZ i u saradnji sa Design Thinking Academy (DTA), kreirao obuku Mentorska podrška u redizajniranju usluga koja daje odgovor na pitanje kako kreirati uslugu u skladu sa potrebama građana. Cilј radionice je osmišlјavanje idejnog rešenja za redizajn konkretne javne usluge iz nadležnosti ministarstva, čija primena će biti testirana.

Zaposleni u ministarstvima će sa cilјem podizanja znanja o značaju kreativnog rešavanja problema u kontekstu javne uprave imati priliku da se upoznaju sa navedenom temom kroz različite primere iz prakse.

“Metodologija koja se bavi kreiranjem usluga i proizvoda iz perspektive korisnika zove se Design Thinking. Primena iste omogućava vam da dizajnirate usluge i proizvode koji korisnici žele i koje su u skladu sa njihovim potrebama”, izjavila je Ana Jeličić, DTA senior ekspert i partner.

Osim učešća na radionicama koje su interaktivnog karaktera, rad sa partnerima koji se uklјuče u proces podrazumeva:

  • pristup timu lokalnih eksperata koji će pružati podršku radu na terenu,
  • desk istraživanje primera dobre prakse od značaja za redizajn odabranih usluga,
  • praćenje napretka u procesu redizajniranja usluga kroz razgovore sa timovima,

Planirano vreme održavanja prve dvodnevne radionice je 1-2. decembar 2022. godine, koja će se održati u prostorijama RSJP. Čitav proces će podržati Grupa za inovacije u javnim politikama Republičkog sekretarijata za javne politike kroz aktivno učešće u radionicama i mentorski rad sa odabranim ministarstvima kroz održavanje mentorskih sesija i tokom 2023 godine.