Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Менторска подршка у редизајнирању услуга

16 / 11 / 2022

Обука о принципима и основним елементима метода дизајнерског размишљања улози корисника као партнера у креирању услуга и јавних политика и примена техника и алата карактеристичних за креативно размишљање.

У намери да унапреди ефикасност јавне управе, Републички секретаријат за јавне политике је, захваљујући подршци Немачке развојне сарадње коју имплементира ГИЗ и у сарадњи са Design Thinking Academy (ДТА), креирао обуку Менторска подршка у редизајнирању услуга која даје одговор на питање како креирати услугу у складу са потребама грађана. Циљ радионице је осмишљавање идејног решења за редизајн конкретне јавне услуге из надлежности министарства, чија примена ће бити тестирана.

Запослени у министарствима ће са циљем подизања знања о значају креативног решавања проблема у контексту јавне управе имати прилику да се упознају са наведеном темом кроз различите примере из праксе.

“Методологија која се бави креирањем услуга и производа из перспективе корисника зове се Design Thinking. Примена исте омогућава вам да дизајнирате услуге и производе који корисници желе и које су у складу са њиховим потребама”, изjавила је Ана Јеличић, ДТА сениор експерт и партнер.

Осим учешћа на радионицама које су интерактивног карактера, рад са партнерима који се укључе у процес подразумева:

  • приступ тиму локалних експерата који ће пружати подршку раду на терену,
  • деск истраживање примера добре праксе од значаја за редизајн одабраних услуга,
  • праћење напретка у процесу редизајнирања услуга кроз разговоре са тимовима,

Планирано време одржавања прве дводневне радионице је 1-2. децембар 2022. године, која ће се одржати у просторијама РСЈП. Читав процес ће подржати Група за иновације у јавним политикама Републичког секретаријата за јавне политике кроз активно учешће у радионицама и менторски рад са одабраним министарствима кроз одржавање менторских сесија и током 2023 године.