KOPAONIK BIZNIS FORUM 2022

10 / 03 / 2022

Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike učestvovala je na panelu pod nazivom „Digitalizacija javnih usluga: na putu ka digitalnom društvu,“ koji je održan u okviru drugog dana Kopaonik biznis foruma. Pored Bojane Tošić, panelisti su bili Jelena Bojović, izvršna direktorka NALED-a, Mihailo Jovanović, direktor Кancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, Dušan Milićević, direktor kompanije Comtrade System Integration I Radan Radenko, direktor Saga NFG, a moderator je bila Jasna Atanasijević, članica Predsedništva, Savez ekonomista Srbije. Tema foruma je digitalizacija javnih usluga.

U svom izlaganju Bojana Tošić je naglasila izazove sistemskog pristupa digitalizacije i iskustva koje RSJP stiče već nekoliko godine implementirajući projekat e-papir. Ovaj pristup podrazumeva popis procedura, analizu procedura koja vodi pojednostavljenju, izmenu postojećih propisa u koliko je to potrebno, potom  digitalizacija usluge i na kraju izazovi upravljanja. Takođe, napomenula je da u okviru ove reforme već možemo govoriti o dobiti i uštedama za biznisi, kao i da će svaki napredak poboljšati poslovni ambijent. Ono sto je jedan od najvažnijih principa koji će dovesti do uspešne reforme je poverenje svih strana, i to je najteže održati. Bojana Tošić se osvrnula i na kvalitet propisa koje donosimo i koje ćemo donositi. Oni pre svega treba da budu  „tehnološki osvešćeni“.

Ovogodišni Kopaonik biznis forum, koji se održao u period od 6 -9. marta tekuće godine,  okupio je rekordan broj učesnika i predstavnika medija. Najveći ekonomski skup u regionu okupio je veliki broj državnih zvaničnika, predstavnika međunarodnih finansijskih institucija, članova diplomatskog kora, kao i poslovnih ljudi i domaćih i stranih investitora. Tokom Foruma, razgovaralo se o makroekonomskim analizama i predviđanjima za 2022. godinu za region Zapadnog Balkana, industriji 4.0 i izazovima digitalne transformacije, geopolitičkim pitanjima, energetskoj tranziciji, agendi povezivanja Zapadnog Balkana, zelenoj tranziciji, pitanjima održivosti i digitalizaciji javnih usluga, kao i očekivanjima mladih i digitalizaciji zdravstvenih Sistema, a centralna tema bila je Srbija 2030: Agenda za održivi razvoj.