Konferencija “Savremeni pristupi javnim politikama”

04 / 06 / 2018

Konferencijom „Savremeni pristupi javnim politikama“, u društvu prijatelja i partnera, Republički sekretarijat za javne politike, obeležio je četiri godine rada

Kroz nekoliko panel diskusija i kreativnih radionica, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa novim savremenim praksama kreiranja javnih politika, koje se uspešno sprovode u pojedinim evropskim zemaljama.

Stručnjaci iz javne uprave, organizacija civilnog društva, akademske i poslovne zajednice,  stekli su  detaljniji uvid i nova iskustva na temu dizajnerskog razmišljanja u javnim politikama, biheviroalnih pristupa, laboratorija javnih politika, identifikovanja pozitivnih odstupanja i urbanih inovacija.

Rođendansko okupljanje u znaku novih tendencija za unapređenje kreiranja javnih politika usmerenih na efikasniju upotrebu javnih resursa i potrebe građana, RSJP je organizovao uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ.

Republički sekretarijat za javne poltike, pune 4 godine od svog osnivanja reformskim načinom rada i rezultatima gradi: novi imidž državne administracije i javne uprave, participativan pristup u upravljanju javnim politikama, bolje poslovno okruženje, kvalitet propisa i dokumenata javnih politika, sopstveni identitet i kredibilietet centralne instiucije Vlade.