Konačni rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva

16 / 04 / 2018

Konačni rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva

Konačni rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva od 05. februara 2018. godine za akreditovane naučno-istraživačke organizacije (institute, fakultete, univerzitete i centare izuzetnih vrednosti) za sprovođenje istraživanje na dve teme, a u okviru Projkta „PERFORM”, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike

Postupak ocenjivanja i selekcije je sproveden pojedinačno za svaku od dve teme navedene u Javnom pozivu, za koje su formirane posebne Komisije za ocenu i selekciju prijava.

Komisije su se zasebno sastale i sprovele postupak vrednovanja, tako da je:

1. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije“, na sednici održanoj 26. februara 2018. godine, utvrdila sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
Institut za pozorište, film, radio i televiziju
188/1
93

2. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Istraživanje uzroka neregistrovanja i neprijavljivanja turista i uslova poslovanja pružaoca usluga u ugostiteljskim objektima za smeštaj“,  na sednici održanoj 23. februara 2018. godine, utvrdila sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
/
73

Učesnici konkursa su imali pravo podnošenja prigovora na utvrđene preliminarne liste o oceni i selekciji prijava po Javnom pozivu, u roku od tri radna dana od objavljivanja preliminarnih listi ocenjivanja i vrednovanja, odnosno, zaključno sa 1. martom 2018. godine.

S obzirom da tokom žalbenog perioda nije bilo podnetih prigovora, Komisija je utvrdila konačnu Listu o oceni i selekciji prijava po Javnom pozivu, čiji tekst odgovara tekstu prvobitno objavljenih preliminarnih lista, što je i konstatovano u Odluci o utvrđivanju konačne liste o oceni i selekciji prijava.