Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива

16 / 04 / 2018

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива

Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 05. фебруара 2018. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на две теме, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике

Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од две теме наведене у Јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава.

Комисије су се засебно састале и спровеле поступак вредновања, тако да је:

1. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације“, на седници одржаној 26. фебруара 2018. године, утврдила следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Факултет драмских уметности у Београду
Института за позориште, филм, радио и телевизију
188/1
93

2. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Istraživanje uzroka neregistrovanja i neprijavljivanja turista i uslova poslovanja pružaoca usluga u ugostiteljskim objektima za smeštaj“,  na sednici održanoj 23. februara 2018. godine, utvrdila sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Univerzitet u Beogradu
Факултет организационих наука
/
73

Учесници конкурса су имали право подношења приговора на утврђене прелиминарне листе о оцени и селекцији пријава по Јавном позиву, у року од три радна дана од објављивања прелиминарних листи оцењивања и вредновања, односно, закључно са 1. мартом 2018. године.

С обзиром да током жалбеног периода није било поднетих приговора, Комисија је утврдила коначну Листу о оцени и селекцији пријава по Јавном позиву, чији текст одговара тексту првобитно објављених прелиминарних листа, што је и констатовано у Одлуци о утврђивању коначне листе о оцени и селекцији пријава.