Konačni rezultati – „Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji“

06 / 02 / 2018

KONAČNI REZULTATI SPROVOĐENJA POSTUPKA OCENE I SELEKCIJE – 2

pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva od 02. marta 2016. godine za akreditovane naučno-istraživačke organizacije (institute, fakultete, univerzitete i centre izuzetnih vrednosti) za sprovođenje istraživanje na temu „Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji“, a u okviru Projkta „PERFORM”, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike

            Nakon utvđivanja preliminarnih listi o oceni i selekciji prijava, objavljenih 28. marta 2016. godine, te nakon isteka predviđenog roka za dostavljanje prigovora,  Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava je konstatovala da nema uloženih prigovora, kao i da rezultati sprovođenja konkursa, utvrđeni u preliminarnim listama o oceni i selekciji prijava ostaju nepromenjeni. Imajući u vidu navedeno, utvrđena je Konačna lista o oceni i selekciji prijava za temu „Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji“:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 100)
1
Akademija umetnosti, Beograd
1/138
73.75
2
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
17. mart 2016. godine
70
3
Institut ekonomskih nauka (IEN), Beograd
132
58.75
PDF 0.2mb

Odluku o utvrđivanju Konačne liste o oceni i selekciji prijava

Pogledaj
PDF 0.3mb

Izveštaj o radu Komisije

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Kriterijumi za selekciju i ocenu prijava

Pogledaj