Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Коначни резултати – „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“

06 / 02 / 2018

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ОЦЕНЕ И СЕЛЕКЦИЈЕ – 2

пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 02. марта 2016. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центрe изузетних вредности) за спровођење истраживање на тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“, а у оквиру Пројкта „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

Након утвђивања прелиминарних листи о оцени и селекцији пријава, објављених 28. марта 2016. године, те након истека предвиђеног рока за достављање приговора,  Комисија за оцену и селекцију достављених пријава је констатовала да нема уложених приговора, као и да резултати спровођења конкурса, утврђени у прелиминарним листама о оцени и селекцији пријава остају непромењени. Имајући у виду наведено, утврђена је Коначна листа о оцени и селекцији пријава за тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 100)
1
Академија уметности, Београд
1/138
73.75
2
Институт за филозофију и друштвену теорију
17. март 2016. године
70
3
Институт економских наука (ИЕН), Београд
132
58.75
PDF 0.2mb

Одлуку о утврђивању Коначне листе о оцени и селекцији пријава

Погледај
PDF 0.3mb

Извештај о раду Комисије

Погледај
DOCX 0.1mb

Критеријумi за селекцију и оцену пријава

Погледај