Javni poziv za izbor konsultanata za izvođenje aktivnosti u okviru komponente 1

06 / 02 / 2018

Na osnovu Sporazuma o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svetske banke) u cilju realizacije Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, propisano je da Republički sekretarijat za javne politike koordiniše rad konsultanata angažovanih u okviru Komponente 1 Projekta: Planiranje, praćenje i koordinacija javnih politika u skladu sa procedurama Banke.

Stručnjaci se angažuju radi sprovođenja aktivnosti u okviru Komponente 1 a u vezi sa upravljanjem baziranom na rezultatima, nadgledanju i učestvovanju u procesu monitoringa, izveštavanja i evaluaciji aktivnosti. Stručnjaci će biti zaduženi i za izradu preporuka i ocena u okviru svojih aktivnosti u skladu sa poslovima propisanim ovom Komponentom a u svrhu sprovođenja i podrške reformama koji se finansiraju iz zajma Svetske banke kroz projekat Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja.

Komisija u okviru Republičkog sekretarijata za javne politike, zadužena je za sprovođenje  izbora konsultanata i pripremu  izveštaja u  skladu sa  odredbama Sporazuma o zajmu  kao i Smernicama Svetske banke.

Više informacija o projektu možete saznati: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

Projektom je predviđeno angažovanje eksperata, specijalizovanih iz oblasti potrebnih za sprovođenje planiranih aktivnosti i to: Lead Results Based Management Expert, Impact Evaluation Lead i Impact Evaluation Specialist. Molimo kandidate da svoje biografije dostave na engleskom jeziku. Oglase za angažovanje eksperata za izvođenje aktivnosti  možete  videti u nastavku.

PDF 0.1mb

1A_1_1_REoI_C1_RBM_Lead_14.4.pdf

Pogledaj
PDF 0.1mb

1A_1_3_REoI_C1_Impact_evaluation_lead_14.4.pdf

Pogledaj
PDF 0.1mb

1A_1_5_REoI_C1_Impact_evaluation_specialist_a_14.04.pdf

Pogledaj