Javni poziv za akreditovane naučno-istraživačke organizacije – PERFORM

19 / 01 / 2018

Raspisan je Javni poziv za izbor naučno-istraživačkih organizacija

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) i projekat  PERFORM, u cilju unapređenja analitičkog pristupa kreiranju i praćenju javnih politika zasnovanih na činjenicama i podacima objavljuju

POZIV

za izbor akreditovanih naučno-istraživačkih organizacija (instituta, fakulteta, univerziteta i centara izuzetnih vrednosti) koje će sprovoditi istraživanje na odabrane teme u oblasti društvenih nauka čiji će rezultati poslužiti za kreiranje, odnosno sprovođenje javnih politika u određenoj oblasti

Predmet javnog poziva je konkurs za sprovođenje istraživanja na teme:

  1. Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja
  2. Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja
  3. Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija: Ministarstvo pravde
  4. Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja
  5. Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji: Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj

Konkurs je otvoren od 16. novembra 2017. godine do 1. decembra 2017. godine.

Projektni zadaci predstavljaju sastavni deo poziva i potrebno je da podnosioci prijavva ispune kriterijume i iz poziva, kao i pojedinačnih projektnih zadataka za odgovarajuću temu.

RSJP PERFORM tim nude mogućnost svimzainteresovanima da dođu na informativne sesije o učešću na ovom konkursu, koje će seodržati 23. i 24. novembra 2017. godine u prostorijama RSJP, i to po sledećemrasporedu:

  • 23. novembar 2017. godine od 10:00 do 13:00 časova biđe razmatrane tri temeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • 24. novembar 2017. godine od 11:30 do 13:30 časova, biće razmatrana temaMinistarstva pravde
  • 24. novembar 2017. godine od 13:30 do 15:30 časova, biće razmatrana temaKabineta Ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Molimo potvrdite učešće na mail: diana.paunovic@rsjp.gov.rs

PDF 3.4mb

ERP 2017-2019(1)

Pogledaj
PDF 1.8mb

ERP 2018-2020

Pogledaj