Javna diskusija o programu ekonomskih reformi

06 / 02 / 2018

Vlada Republike Srbije privodi kraju izradu Programa ekonomskih mera 2016-2018 (Economic Reform Program – ERP), uz široki krug konsultacija

ERP je instrument za unapređenje ekonomskog upravljanja u državama u procesu pristupanja EU, u okviru kojeg države koordinišu politike ekonomskih, strukturnih i budžetskih reformi i od izuzetnog je značaja za Srbiju na putu evrointegracija i ekonomske konsolidacije.

U cilju unapređenja konačne verzije ERP –a, koji će omogućiti što bolje sprovođenje strukturnih reformi, u Skupštini Srbije održana je javna diskusija, na kojoj je ministar finsija Dušan Vujović predstavio pomenuti program Značajnu posvećenost uz Ministarstvo finansija, ovom programu dao je i Republički sekretarijat za javne politike, u koordinaciji i planiranju prioritetnih strukturnih reformi.

Skup, održan u organizaciji Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, izazvao je veliku pažnju prisutnih. Na otvorenoj i konstruktivnoj panel diskusiji čuli su predlozi o tome šta sve treba da se uključi u ERP, od podsticanja boljeg rada naučno-istraživačkih organizacija, osmišljavanja programa za zadržavanje kvalitetnijh kadrova u zemlji, obezbeđivanje podrške poslovne zajednice, podrške malim i srednjim preduzećima i inovacionim delatnostima – do energetske efikasnosti i korišćenja IPARD programa kao instrumenta za razvoj domaće poljoprivrede. Pozitivno je ocenjena identifikacija tehnološog razvoja kao važne strukturne reforme, kao potreba da se energetska efikasnost nađe na nivou prioritetnih oblasti i bude posebna strukturna reforma, jer postoji veliki potencijal u uštedama.

Tekst Programa ekonomskih reformi 2016-2018 biće završen do kraja januara 2016. godine