Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавна дискусија о програму економских реформи

06 / 02 / 2018

Влада Републике Србије приводи крају израду Програма економских мера 2016-2018 (Economic Reform Program - ERP), уз широки круг консултација

ЕРП је инструмент за унапређење економског управљања у државама у процесу приступања ЕУ, у оквиру којег државе координишу политике економских, структурних и буџетских реформи и од изузетног је значаја за Србију на путу евроинтеграција и економске консолидације.

У циљу унапређења коначне верзије ЕРП –а, који ће омогућити што боље спровођење структурних реформи, у Скупштини Србије одржана је јавна дискусија, на којој је министар финсија Душан Вујовић представио поменути програм Значајну посвећеност уз Министарство финансија, овом програму дао је и Републички секретаријат за јавне политике, у координацији и планирању приоритетних структурних реформи.

Скуп, одржан у организацији Националног конвента о Европској унији (НКЕУ) који представља стално тело у оквиру којег се води тематски структуирана дебата представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручњака, привреде, синдиката и професионалних организација о приступању Србије Европској унији, изазвао је велику пажњу присутних. На отвореној и конструктивној панел дискусији чули су предлози о томе шта све треба да се укључи у ЕРП, од подстицања бољег рада научно-истраживачких организација, осмишљавања програма за задржавање квалитетнијх кадрова у земљи, обезбеђивање подршке пословне заједнице, подршке малим и средњим предузећима и иновационим делатностима – до енергетске ефикасности и коришћења ИПАРД програма као инструмента за развој домаће пољопривреде. Позитивно је оцењена идентификација технолошог развоја као важне структурне реформе, као потреба да се енергетска ефикасност нађе на нивоу приоритетних области и буде посебна структурна реформа, јер постоји велики потенцијал у уштедама.

Текст Програма економских реформи 2016-2018 биће завршен до краја јануара 2016. године