Jačanje kapaciteta državne uprave za upravljanje javnim politikama

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike , u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije i Nemačkom organizacijom za saradnju GIZ,  u septembru, oktobru i novembru 2017. godine organizuje set obuka: “Ka kvalitetnijim javnim politikama” – za državne službenike i „U susret promenama“ – program obuke za državne službenike na položaju.

Program obuka  „Ka kvalitetnijim javnim politikama” organizovan  kroz 3 modula u ukupno 6 dana sa grupom od 20 polaznika, usmeren je ka jačanju kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politika,  dok je program obuke za državne službenike na položaju – usmeren na razvijanje veština upravljanja javnim politikama zasnovanim na rezultatima i činjenicama.

Obuke, na kojima su predavači treneri RSJP-a, organizuju se u cilju razvijanja znanja i veština državnih službenika koji obavljaju poslove planiranja, analize, koordinacije, kreiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja i vrednovanje efekata javnih politika u organima državne uprave, kao i za razvijanje veština komunikacije strateških ciljeva, upravljanja podacima i unapređenje učinka.