IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA UNAPREĐENjA UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA I REGULATORNOM REFORMOM SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2021 – 2025. GODINE

12 / 10 / 2021

Javna rasprava o Predlogu Programa unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom sa Akcionim planom za period od 2021 – 2025. godine sprovedena je u periodu od 27. avgusta do 15. septembra 2021. godine. Zbog specifične situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, 10. septembra je organizovana i „online” diskusija, uz učešće više od 30 predstavnika nevladinih organizacija, akademskog sektora i drugih zainteresovanih strana. Predlozi, primedbe i sugestije na Predlog programa, odnosno Akcionog plana, dostavljani su putem elektronske pošte.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u javnoj raspravi i na taj način doprineli unapređenju kvaliteta Programa i Akcionog plana. Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi možete videti ovde.