Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o Registru administrativnih postupaka

09 / 02 / 2021

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Registru administrativnih postupaka, sprovedena je u periodu od 20. novembra do 9. decembra 2020. godine. Imajući u vidu specifičnu situaciju u pogledu pandemije virusa COVID-19, predlozi, primedbe i sugestije na Nacrt zakona, dostavljani su putem elektronske pošte. Pored toga, 8. decembra je organizovana i „online” javna rasprava, uz učešće više od 40 predstavnika institucija javne vlasti republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa, privrednih udruženja i nevladinih organizacija.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u javnoj raspravi i na taj način doprineli unapređenju kvaliteta odredaba predmetnog zakona.

 

PDF 0.9mb

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o Registru administrativnih postupaka

Pogledaj