Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Zakona o planskom sistemu RS

19 / 01 / 2018

Uspostavljanje svrsishodnog, efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realističnog sistema planiranja

Cilj Zakona o planskom sistemu Republike Srbije je uspostavljanje svrsishodnog, efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realističnog sistema planiranja, koji obuhvata sve ključne aspekte društvene i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje sredstava, obezbeđenje zaštite životne sredine i održivog rasta i razvoja Republike Srbije, kao i sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji. Usvajanjem Zakona rešiće se brojni problemi uočeni u sadašnjem sistemu planiranja i upravljanja javnim politikama, a naročito pitanje koordinacija javnih politika.

Tokom 2015. i 2016. godine, tokom kojih je trajala izrada paketa propisa o planskom sistemu, sprovedene su opsežne konsultacije sa zainteresovanim stranama o paketu propisa kojim će se uspostaviti planski sistem na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Tokom ovog perioda, tekstovi  Nacrta zakona o planskom sistemu Republike Srbije, Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika i Uredbe o metodologiji srednjoročnog planiranja kvalitativno su unapređeni u skladu sa pristiglim komentarima i sugestijama organa državne uprave, institucija „centra Vlade“, drugih državnih organa, lokalne vlasti, Evropske komisije, SIGMA-e, građana, predstavnika privatnog, nevladinog i akademskog sektora, i drugih zainteresovanih strana.

Tokom perioda izrade navedenih nacrta akata, isti su bili objavljeni na internet strani Republičkog sekretarijata za javne politike i bili su dostupni za komentarisanje. Pored toga, krajem IV kvartala 2016. godine, započela je i formalna procedura javne rasprave za Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije i pratećih uredaba, u skladu sa članom 41. Poslovnika Vlade.

Javna rasprava je započela 30. decembra 2016. godine i okončana je 20. januara 2017. godine, u toku koje su svoje predloge, sugestije i komenatre izneli predstavnici preko 170 organa državne uprave, pokrajinskih institucija, nezavisnih regulatornih tela, jedinica lokalne samouprave, građana, privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, stručnjaka u ovoj oblasti, predstavnika akademskog sektora, i drugih zainteresovanih strana.

Završni događaji u okviru javne rasprave održani su 11. januara 2017. i 16. januara 2017. godine u Beogradu, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srbije, čime je zaokružen krug konsultacija na Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije i pratećih uredaba.

Tokom ova dva događaja učesnicima su predstavljena rešenja sadržana u Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije, nakon čega je sprovedena i diskusija o predloženim rešenjima. Veliki broj učesnika javne rasprave dostavio je svoje primedbe, predloge i sugestije, kako tokom dva gore navedena događaja, tako i putem emaila.

Učesnici javne rasprave istakli su da je predloženi Nacrt zakona neophodan za uvođenje reda u planski sistem Republike Srbije, sa ciljem uspostavljanja koordinacije i obezbeđivanja kontinuiteta u pripremi, donošenju, sprovođenju i praćenju sprovođenja dokumenata javnih politika Republike Srbije. Pitanja učesnika najvećim delom odnosila su se na neophodnost razjašnjenja hijerarhijskih odnosa između dokumenata javnih politika, pojašnjenje terminologije i na eventualnu potrebu za pomeranjem rokova za početak primene Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Sve opravdane sugestije, primedbe i predlozi ugrađeni su u tekst Nacrta zakona o planskom sistemu Republike Srbije. S druge strane, određenim sugestijama, primedbama i predlozima nije bilo mesta u Nacrtu zakona, s obzirom da su neodređene i uopštene, te iste stoga nisu ni prihvaćene i integrisane u sam tekst Nacrta zakona o planskom sistemu.

U nastavku su predstavljene sve sugestije na tekst Nacrta zakona koje su pristigle tokom javne rasprave, kao i obrazloženje koje su od pristiglih sugestija integrisane u tekst Nacrta zakona, a koje nisu i iz kojih razloga.