Izveštaj o radu RSJP april 2014. – maj 2020.

02 / 06 / 2020

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) osnovan je u aprilu 2014. kao posebna organizacija koja ima ulogu stručne podrške Kabinetu premijera Vlade i svim ministarstvima.

PDF 1.1mb

Izveštaj o radu RSJP april 2014. - maj 2020.

Pogledaj