Interdisciplinarni kratki ciklusi u kreiranju i analizi javnih politika

06 / 12 / 2018

Sa ciljem strateškog unapređenja kreiranja i analize javnih politika, u Srbiji počinje da se sprovodi Projekat pod nazivom Erazmus+K2 „Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika“”.

Projektom je planirano da tokom tri godine, na tri najveća univerziteta u Srbiji i uz pomoć partnera iz Evropske unije, bude razvijeno 20 kurseva iz oblasti analize javnih politika, koji će se sprovoditi kao deo programa kratkog ciklusa celoživotnog učenja.
Poseban cilj biće stvaranje mreže stručnjaka u oblasti planiranja i analize javnih politika, kao foruma za razmenu stručnih iskustava i ideja za region Zapadnog Balkana.
Republički sekretarijat za javne politike, kao jedan od partnerskih institucija, daće doprinos projektu kroz razvijanje programa i sprovođenje obuka, u cilju povećanja kapaciteta akademske zajednice i javne uprave, a radi kavalitetnijeg planiranja zasnovanog na rezultatima i razvijanju participativnosti i transparentnosti.

Koordinator projekta je Univerzitet u Novom Sadu, gde je održan inicijalni sastanak svih učesnika i dogovoren plan aktivnosti u cilju uspešne realizacije.

Projekat okuplja profesore i stručnjake iz oblasti matematike, informatike, ekonomije, prava, sociologije, psihologije, političkih nauka, upravljanja, filozofije, dizajna sa sledećih 12 partnerskih insitutucija: Univerzitet u Novom Sadu (koordinator konzorcijuoma), Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet Kvin Meri (Queen Marry) London, Institut za javnu upravu Univerzitet u Lajdenu, Univerzitet Pariz-Istok Kretej, Sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Fondacija za razvoj ekonomske nauke iz Beograda, SeConS grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda, 27. region – udruženje građana iz Francuske i Stalna konferencija gradova i opština iz Srbije.