Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Интердисциплинарни кратки циклуси у креирању и анализи јавних политика

06 / 12 / 2018

Са циљем стратешког унапређења креирања и анализе јавних политика, у Србији почиње да се спроводи Пројекат под називом Еразмус+К2 „Интердисциплинарни програм кратких циклуса у области креирања и анализе јавних политика“”.

Пројектом је планирано да током три године, на три највећа универзитета у Србији и уз помоћ партнера из Европске уније, буде развијено 20 курсева из области анализе јавних политика, који ће се спроводити као део програма кратког циклуса целоживотног учења.
Посебан циљ биће стварање мреже стручњака у области планирања и анализе јавних политика, као форума за размену стручних искустава и идеја за регион Западног Балкана.
Републички секретаријат за јавне политике, као један од партнерских институција, даће допринос пројекту кроз развијање програма и спровођење обука, у циљу повећања капацитета академске заједнице и јавне управе, а ради кавалитетнијег планирања заснованог на резултатима и развијању партиципативности и транспарентности.

Координатор пројекта је Универзитет у Новом Саду, где је одржан иницијални састанак свих учесника и договорен план активности у циљу успешне реализације.

Пројекат окупља професоре и стручњаке из области математике, информатике, економије, права, социологије, психологије, политичких наука, управљања, филозофије, дизајна са следећих 12 партнерских инситутуција: Универзитет у Новом Саду (координатор конзорцијуома), Универзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет Квин Мери (Qуеен Маррy) Лондон, Институт за јавну управу Универзитет у Лајдену, Универзитет Париз-Исток Кретеј, Секретаријат за јавне политике Владе Републике Србије, Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије, Фондација за развој економске науке из Београда, СеЦонС група за развојну иницијативу из Београда, 27. регион – удружење грађана из Француске и Стална конференција градова и општина из Србије.