Inovacije i učešće

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike je u saradnji sa UNDP pokrenuo pilot projekat pod nazivom „Inovacije i učešće“ (Innovation and Engagement).

O projektu „Inovacije i učešće“ (Innovation and Engagement)

Ovaj pilot projekat treba da označi početak procesa konsultacija sa privredom u vezi sa propisima i postupcima koje opterećuju njihovo poslovanje i načinima za njihovo prevazilaženje. Pilot faza projekta će trajati tri meseca, a u okviru nje je razvijen i pokrenut portal koji služi kao forum za komunikaciju sa sektorom informaciono-komunikacionih i digitalnih tehnologija, i to posebno početnicima (start-up preduzećima) u ovoj sferi biznisa. Putem portala privredni subjekti iz ovog sektora mogu da ukažu na sve prepreke na koje nailaze u svom dnevnom poslovanju i na taj način daju doprinos nastojanjima Vlade da umanji sveukupni administrativni teret i troškove poslovanja i time pomogne poslovnu efikasnost preduzeća. Izradu i održavanje ovog portala finansira UNDP u Republici Srbiji, portal je izradila fondacija YourPriorities sa Islanda a podržalo Demokratsko društvo iz Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Osnovni cilj pokretanja projekta je bio da se napravi jednostavan i praktičan model čiji će rezultati kasnije moći da se ugrade u jedinstveni javni registar administrativnih postupaka i drugih uslova za poslovanje, čije uspostavljanje je započelo pripremom popisa svih administrativnih postupaka koji se odnose na privredu, zatim da se pokrenu očekivanja kod ciljnih grupa u pogledu njihovog učešća u radu administracije na olakšavanju poslovanja, kao i da se dobiju polazne informacije potrebne za prioritizaciju posla oko detekcije i pojednostavljivanja ili ukidanja spornih propisa i postupaka. Drugim rečima, polazna ideja i svrha projekta je bila da se od privrednika prikupe ideje za dalje unapređenje poslovnog okruženja, zatim da se od samih privrednika dobiju informacije na osnovu kojih će se potvrditi ili opovrgnuti ono što je već prepoznato kao konkretna prepreka i problem u poslovanju te da se, kao potpuna inovacija, uspostavi drugačiji vid komunikacije od uobičajenog.

 

Kako u Republici Srbiji ne postoji elektronski sistem za prikupljanje predloga za pojednostavljanje i optimizaciju administrativnih postupaka tj. uklanjanje administrativnog tereta koji je jednostavan i dostupan za korišćenje a istovremeno inovativan i u skladu sa zahtevima modernog vremena za brzom komunikacijom, portal koji je Republički sekretarijat za javne politike u okviru ovog projekta pokrenuo je u tom smislu pionirski poduhvat. Link ka portalu je: https://adminhack.yrpri.org/community/557.

 

U celini gledano, ovaj pilot projekat treba da bude test jednog inovativnog načina participacije kao i konsultativnog procesa za izradu Jedinstvenog registra administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja ali i da doprinese unapređenju postupaka koji usporavaju rast digitalne industrije. Postoji mogućnost da nakon isteka perioda pilotiranja (od 31. januara 2017. godine) okvir projekta bude proširen i na druge oblasti ili se preusmeri na formiranje interaktivnog foruma za inicijative.