Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Иновације и учешће

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике је у сарадњи са UNDP покренуо пилот пројекат под називом „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement).

О пројекту „Иновације и учешће“ (Innovation and Engagement)

Овај пилот пројекат треба да означи почетак процеса консултација са привредом у вези са прописима и поступцима које оптерећују њихово пословање и начинима за њихово превазилажење. Пилот фаза пројекта ће трајати три месеца, а у оквиру ње је развијен и покренут портал који служи као форум за комуникацију са сектором информационо-комуникационих и дигиталних технологија, и то посебно почетницима (start-up предузећима) у овој сфери бизниса. Путем портала привредни субјекти из овог сектора могу да укажу на све препреке на које наилазе у свом дневном пословању и на тај начин дају допринос настојањима Владе да умањи свеукупни административни терет и трошкове пословања и тиме помогне пословну ефикасност предузећа. Израду и одржавање овог портала финансира UNDP у Републици Србији, портал је израдила фондација YourPriorities са Исланда а подржало Демократско друштво из Уједињеног Краљевства.

Основни циљ покретања пројекта је био да се направи једноставан и практичан модел чији ће резултати касније моћи да се уграде у јединствени јавни регистар административних поступака и других услова за пословање, чије успостављање је започело припремом пописа свих административних поступака који се односе на привреду, затим да се покрену очекивања код циљних група у погледу њиховог учешћа у раду администрације на олакшавању пословања, као и да се добију полазне информације потребне за приоритизацију посла око детекције и поједностављивања или укидања спорних прописа и поступака. Другим речима, полазна идеја и сврха пројекта је била да се од привредника прикупе идеје за даље унапређење пословног окружења, затим да се од самих привредника добију информације на основу којих ће се потврдити или оповргнути оно што је већ препознато као конкретна препрека и проблем у пословању те да се, као потпуна иновација, успостави другачији вид комуникације од уобичајеног.

Како у Републици Србији не постоји електронски систем за прикупљање предлога за поједностављање и оптимизацију административних поступака тј. уклањање административног терета који је једноставан и доступан за коришћење а истовремено иновативан и у складу са захтевима модерног времена за брзом комуникацијом, портал који је Републички секретаријат за јавне политике у оквиру овог пројекта покренуо је у том смислу пионирски подухват. Линк ка порталу је: https://adminhack.yrpri.org/community/557.

У целини гледано, овај пилот пројекат треба да буде тест једног иновативног начина партиципације као и консултативног процеса за израду Јединственог регистра административних поступака и осталих услова пословања али и да допринесе унапређењу поступака који успоравају раст дигиталне индустрије. Постоји могућност да након истека периода пилотирања (од 31. јануара 2017. године) оквир пројекта буде проширен и на друге области или се преусмери на формирање интерактивног форума за иницијативе.