Finansijska podrška inovacijama

06 / 02 / 2018

Inovativni projekti srpskih preduzeća – ukupno 25 podržani su sa 2,45 miliona evra u vidu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške tehnološkim inovacijama.

U okviru Programa ranog razvoja, koji je namenjen preduzećima u ranoj fazi razvoja, bespovratna sredstva su odobrena za 20 inovativnih projekata u ukupnom iznosu 1,45 miliona evra, dok su u okviru Programa sufinansiranja inovacija sredstva u iznosu od 1 milion evra odobrena za projekata.

Pojedinačno, srpska preduzeća su na svečanosti koju je organizovao Fond za inovacionu delatnost u Skupštini grada Beograda, za svoje inovativne projekte dobili do 80.000 evra bespovratnih sredstava u okviru Programa ranog razvoja, odnosno do 300.000 evra u okviru Programa sufinasiranja inovacija.

Ova dva programa, koje je Fond uspešno sprovodio u periodu 2011-2016. zahvaljujući sredstvima iz IPA fondova Evropske unije, predstavljaju dugoročno održiv mehanizam finansiranja inovativnog preduzetništva.

Programi su namenjeni razvoju inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom i velikim potencijalom za komercijalizaciju. U ovogodišnjem ciklusu programi se finansiraju u iznosu od 2,7 miliona evra iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, kojim koordinira Republički sekretarijat za javne politike.

Namera Vlade je da podrži razvoj inovacionog preduzetništva, kroz jačanje veze između nauke i privrede, i primenu različitih finansijskih instrumenata kojima se podstiče osnivanje novih i jačanje postojećih inovacionih kompanija, tako da će sledeće godine biće opredeljen mnogo veći budžet za inovacije- najavljeno je na svečanosti.

Detaljnije: Saopštenje Fonda za inovacionu delatnost