Dijalogom do reformi za milion građana Srbije

23 / 11 / 2021

Projekat „Javno-privatni dijalog za razvoj“ , u protekle četiri godine, realizovao je NALED u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Prema rečima direktorke misije USAID-a u Srbiji Suzan Fric, cilj projekta bio je da se izgradi partnerski odnos između sva tri segmenta društva u sprovođenju politika od javnog značaja i osnaži civilni sektor za zagovaranje reformi.

Prema rečima predsednika Upravnog odbora NALED-a Vladislava Cvetkovića, trenutno je za zajednički rad na reformama otvoreno 97% poslovnih udruženja, 80% javnog sektora i 70% privrede.

– S druge strane, prema našem istraživanju, pogledi na uspešnost javno-privatnog dijaloga u praksi se značajno razlikuju. Privreda ističe da su nacrti propisa sada dostupniji na vreme i u tom segmentu je zabeležen značajan pozitivan pomak, ali moramo da imamo u vidu da i privrednici i udruženja ukazuju da je za poslednje tri godine opala njihova uključenost u regulatorni proces. U cilju promene tog trenda i jačanja međusektorske saradnje pripremili smo Vodič za javno-privatni dijalog – istakao je Cvetković.

„Propisi se više ne pišu iza zatvorenih vrata niti privreda ili privatni sektor seda za sto sa državom samo da bi kritikovala, već dolazi sa predlozima i analizama zasnovanim na činjenicama i podacima“ – istakla je Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike. Takođe je naglasila da su se u prethodnom periodu desile ključne stvari koje su osnažile izgradnju partnerkog odnosa sva tri segmenta društva – „Donošenjem Zakona o planskom sistemu konsultacije su sistemski postavljene, kako u zakonodavni, tako i u proces donošenja dokumenata javnih politika. Iako su konsultacije postojale i pre donošenja Zakona, ovim putem je omogućeno da privrednici, civilno društvo i svi građani od samog početka učestvuju u kreiranju promena“.

Donošenje zakona i primena propisa bili bi značajno efikasniji ukoliko bi bili realizovani u saradnji sa privredom, zajednička je ocena javnog, privatnog i civilnog sektora u Srbiji. Međutim, gotovo dve trećine udruženja i polovina privrednika smatra da se njihovi stavovi ne uvažavaju dovoljno, zbog čega je potrebno jačati komunikaciju i aktivnije uključiti privredu u početne faze izrade regulative, saopšteno je na završnoj konferenciji projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“.

„ Portal eKonsultacije je druga ključna stvar koja je realizovana  u prethodnom periodu i trenutno je u završnoj fazi. Ovaj portal pruža mogućnost svim građanima, privredi i asocijacijama da od samog početka budu uključeni  u izradu nekog dokumenta, dobiju informaciju o osnivanju radne grupe, da imaju uvid u tekst dokumenta u različitim fazama, da daju svoje predloge, sugestije i komentare, a sa druge strane uprava će biti u obavezi da sve to uzme u razmatranje i da obrazloži zašto neke predloge ne može da integriše u teks propisa“ – istakla je Tošić.

Kako bi saradnja tri sektora nastavila da se razvija i po završetku projekta, na skupu je predstavljena i Deklaracija podrške javno-privatnom dijalogu čiji se potpisnici obavezuju da će sve zainteresovane strane blagovremeno biti uključene u proces uvođenja novih ili menjanja postojećih propisa. Institucije će uzimati u obzir sve pristigle primedbe i sugestije, propisi i dokumenta javnih politika donosiće se uz sprovođenje javne rasprave, a svi nacrti zakona biće javno dostupni za komentare na sajtu Vlade.