Digitalna saradnja: transformacija vlada

10 / 02 / 2020

Pored predsednice Vlade, Ane Brnabić, koja je otvorila skup, direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike, Bojane Tošić, događaju su prisustvovali I predstavnici Ujedinjenih nacija, Estonije, Nemačke, Austrije, Švajcarske, Koreje – lideri u digitalizaciji, ali i Albanije i Severne Makedonije, zemalja koje sa Srbijom učestvuju u takozvanoj “mini-Šengen“ inicijativi.

“Od zemlje koja nije imala ni osnovne informacije o građanima, ni osnovne registre u elektronskom obliku, već je sve, od najosnovnijih registra građana kao što su matične knjige, bilo u papirnom obliku – od te zemlje mi smo danas, u samo tri godine, stigli do zemlje u kojoj se najveći broj informacija između organa javne uprave razmenjuje elektronskim putem ili potpuno automatski”, rekla je predsednica Vlade Ana Brnabić.
“Orijentisanost ka korisniku, efektivnost i efikasnost, pojednostavljenje (procedura) i proporcionalnost, bezbednost i privatnost, transparentnost, otvorenost i dostupnost – sve su ovo izazovi sa kojima se suočavamo, ali I ciljevi ka kojima stremimo” – izjavila je Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike.
Najbolji odgovor na navedene izazove je e-Papir – Program Vlade za pojednostavljenje administrativnih postupaka I regulative kojim koordinira Republički sekretarijat za javne politike.
Direktorka Rsjp-a je istakla da će se pojednostavljenjem administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja, koja podrazumeva digitalizaciju i javno dostupnu elektronsku bazu/Registar, doći do boljih uslova poslovanja, bez zloupotreba i korupcije, smanjenja troškova i uštede vremena, a javna uprava će postati savremenija I efikasnija.
Premijerka je najavila da će nastavkom digitalizacije u 2020. godini, pored već uvedenih elektronskih servisa, biti omogućen elektronski upis dece u vrtiće, osnovne i srednje škole.