Bolje analize za bolje društvo – počinje obuka državnog kadra za kvalitetnije javne politike

19 / 02 / 2021

Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u saradnji sa Evropskom unijom prvi put uvode programe kratkih obuka iz oblasti analize javnih politika. Prvenstveno su namenjeni onima koji već rade u državnoj upravi, ali i istraživačima, svima koji žele da nauče više o strategijama i planovima, ali i da u svom radu više utiču na donošenje propisa.

 

Bolje analize, bolje odluke, bolje društvo – tom porukom Akademska zajednica pozvala je kandidate da se do 1. marta prijave za programe koji će im omogućiti da steknu znanja o javnim politikama u raznim oblastima.

Profesorka PMF u Novom Sadu Jasna Atanasijević navodi da predmeti, kojih ima 20 i koji se nude na tri univerziteta, pokrivaju interdisciplinarno znanje i sadrže teme kao što su ekonomska, sociološka, pa i psihološka teorija, politikološka teorija, pravo primenjeno na probleme javne uprave, menadžment u javnoj upravi.

Zatim, kako dodaje, tu su kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode koje su potrebne za analize javnih politika, pa i big data metode kao što su mašinsko učenje i veštačka inteligencija, koje su sve popularnije.

Ako želimo zdraviji vazduh, kvalitetno obrazovanje, veći broj mesta u vrtićima da bi roditelji mogli da rade, važno je da kreiramo kvalitetne javne politike – grupe mera koje će bolje urediti te oblasti.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić navodi da se kroz te programe nude određena znanja koja su neophodna da bi mogli da odgovorimo potrebama savremenog društva, kao problemima i izazovima sa kojima se susreću i države, ali i sami građani.

“Samim tim, doći ćemo do boljih analiza, do boljih mera, do boljih odluka, a samim tim imati i bolje društvo”, ističe Tošićeva.

Država koja uveliko sprovodi reformu javne uprave, partner je na ovom projektu, jer prepoznaje potrebu da bolje obuči kadar.

“Da bi sama reforma uspela, neophodno je da znanja i kompetencije imaju ne samo zaposleni u organima javne uprave, već i zaposleni u raznim drugim organizacijama”, ukazuje Tošićeva.

Svaki predmet izvodi se kroz oko 20 časova
Jasna Atanasijević kaže da se svaki predmet otprilike izvodi kroz oko 20 časova nastave.

“Termini su prilagođeni osobama koje rade, a ovi kursevi su namenjeni kako zaposlenima u javnom sektoru, na svim nivoima vlasti, tako i zaposlenima u nevladinom sektoru, pa i u poslovnom sektoru”, dodaje Atanasijevićeva.

Školarina za prvu generaciju studenata finansira se iz budžeta programa Erazmus plus za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju.

Podršku našim univerzitetima daju i tri renomirana univerziteta iz EU – Lajden, Pariz i London.