Analiza efekata propisa na tržišta i konkurenciju

23 / 11 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike (RSJP) i Komisija za zaštitu konkurencije (KZK), u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacija (IFC), organizovali su 20. i 21. novembra 2018. godine u Beogradu, radionicu na temu „Analiza efekata propisa na tržišta i konkurenciju“.

Ova radionica predstavlja deo Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Republici Srbiji koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija u saradnji sa Fondom za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva i Britanskom ambasadom u Beogradu.

Glavni cilj radionice je pružanje podrške predstavnicima institucija Vlade Republike Srbije za bolju primenu analize efekata propisa u cilju utvrđivanja i procene potencijalnih tržišnih ograničenja, kao i unapređenja kvaliteta i delotvornosti zakona i drugih propisa. Posebno je istaknuta edukacija predlagača zakona kako bi u samom procesu kreiranja zakonskih rešenja prepoznali da li će pojedine norme imati pozitivne efekte na tržišnu konkurenciju.

U uvodnom obraćanju, Bojana Tošić, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, istakla je da RSJP, kao pravni sledbenik Kancelarije za regulatornu reformu i Jedinice za sveobuhvatnu reformu propisa, već petnaest godina održava i jača standarde u sistemu obezbeđenja kvaliteta propisa kroz ocenu analize efekata propisa i komunikaciju sa privredom i građanima. U poslednje tri godine značajno je unapređena saradnja i sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, kao resornim ministarstvom za uređenje oblasti konkurencije i Komisijom za zaštitu konkurencije u razmeni znanja i iskustava.

Danas počinjemo novu etapu unapređenja saradnje naših institucija u zaštiti konkurencije. Cilj nam je da kroz AEP, predlagači propisa još detaljnije daju egzaktna i na podacima zasnovana obrazloženja odredaba kojim uređuju tržišne uslove, posebno u situacijama kada mogu tim uređenjem da dovedu do eventualnog narušavanja konkurencije, te s tim u vezi je posebno bitno da kroz analizu efekata propisa prikažu efekte svih novih rešenja, rekla je Tošić.

Na radionici su predstavljena međunarodna iskustva, kada su u pitanju slične zakonske obaveze, i integrisanje principa zaštite konkurencije u propise koji se izrađuju. Težište radionice bilo je na sagledavanju praktičnih primera nastalih u radu Evropske komisije, Federalne komisije za zaštitu konkurencije i Nacionalne komisije za unapređenje regulatornog okvira Meksika, zatim Komisije za zaštitu konkurencije i Republičkog sekretarijata za javne politike, kao i Svetske banke.