Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Анализа ефеката прописа на тржишта и конкуренцију

23 / 11 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) и Комисија за заштиту конкуренције (КЗК), у сарадњи са Међународном финансијском корпорација (IFC), организовали су 20. и 21. новембра 2018. године у Београду, радионицу на тему „Анализa ефеката прописа на тржишта и конкуренцију“.

Ова радионица представља део Пројекта за унапређење пословног окружења у Републици Србији који спроводи Међународна финансијска корпорација у сарадњи са Фондом за добру управу Уједињеног Краљевства и Британском амбасадом у Београду.

Главни циљ радионице је пружање подршке представницима институција Владе Републике Србије за бољу примену анализе ефеката прописа у циљу утврђивања и процене потенцијалних тржишних ограничења, као и унапређења квалитета и делотворности закона и других прописа. Посебно је истакнута едукација предлагача закона како би у самом процесу креирања законских решења препознали да ли ће поједине норме имати позитивне ефекте на тржишну конкуренцију.

У уводном обраћању, Бојана Тошић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике, истакла је да РСЈП, као правни следбеник Канцеларије за регулаторну реформу и Јединице за свеобухватну реформу прописа, већ петнаест година одржава и јача стандарде у систему обезбеђења квалитета прописа кроз оцену анализе ефеката прописа и комуникацију са привредом и грађанима. У последњe три године значајно је унапређена сарадња и са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, као ресорним министарством за уређење области конкуренције и Комисијом за заштиту конкуренције у размени знања и искустава.

Данас почињемо нову етапу унапређењa сарадње наших институција у заштити конкуренције. Циљ нам је да кроз АЕП, предлагачи прописа још детаљније дају егзактна и на подацима заснована образложења одредаба којим уређују тржишне услове, посебно у ситуацијама када могу тим уређењем да доведу до евентуалног нарушавања конкуренције, те с тим у вези је посебно битно да кроз анализу ефеката прописа прикажу ефекте свих нових решења, рекла је Тошић.

На радионици су представљена међународна искуства, када су у питању сличне законске обавезе, и интегрисање принципа заштите конкуренције у прописе који се израђују. Тежиште радионице било је на сагледавању практичних примера насталих у раду Европске комисије, Федералне комисије за заштиту конкуренције и Националне комисије за унапређење регулаторног оквира Мексика, затим Комисије за заштиту конкуренције и Републичког секретаријата за јавне политике, као и Светске банке.