Agenda 2030 i Srbija

06 / 02 / 2018

Republika Srbija, posvećana je Agendi održivog razvoja 2030 koju je usvojila Generalna skupština UN, kao nastavak sprovođenja Milenijumskih ciljeva.

Republika Srbija, posvećana je Agendi održivog razvoja 2030 koju je usvojila Generalna skupština UN, kao nastavak sprovođenja Milenijumskih ciljeva.  Reč je o 17 ciljeva razvoja sa fokusom na iskorenjivanje siromaštva, obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ekonomski rast i rešavanje klimatskih promena.

U toku je procedura prioritizacije i prilagođavanja ciljeva razvoja situaciji u našoj zemlji.  Republički sekretarijat za javne politike, uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ, pripremio je Izveštaj Agenda 2030 i Srbija, kao neposredan odgovor na potrebu za mapiranjem strateškog okvira Srbije i doprinos dijalogu i odlučivanju  o prioritizovanoj Agendi 2030 u Srbiji. Izveštaj Agenda 2030 i Srbija možete preuzeti ovde:

PDF 1.4mb

Agenda 2030 i Srbija

Pogledaj

Za svaki od ciljeva održivog razvoja dat je kratak pregled stanja u ovoj oblasti, uz korišćenje indikatora praćenja ciljeva i opis relevantnih međunarodnih procesa, pre svega evropskog, u kojima Srbija učestvuje.

Izveštaj uzima u obzir napredak u procesu pristupanja EU, Okvir razvojnog partnerstva i nalaze vladinog Izveštaja o realizaciji Milenijumskih ciljeva. Namera je da pruži činjeničnu osnovu relevantniim Vladinim i nevladinim akterima za sprovođenje sledeće faze, koja se odnosi na postavljanje razvojnih prioriteta i definisanja pokazatelja, na osnovu kojih će Srbija da izveštvaa o sprovođenju Agende 2030.

Uspostavljena je Međuresorna radna grupa za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030, sa predstavnicima 26 institucija Vlade – kojom predsedava prof. dr Slavica Đukić Dejanović – ministarka bez portfelja za demografiju i populacionu politiku.

Detaljnije:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2913295/djukic-dejanovic-cilj-agende-un-iskoreniti-siromastvo.html